Kvotejakta på gaupe i region 2 er avsluttet


Oppdatert: 27.03.2008
I region 2 Buskerud, Telemark og Aust-Agder fattet rovviltnemnda i regionen en jaktkvote på 22 dyr, med en hundyrkvote på 7 dyr. Alle gaupene er nå felt, og jakta avsluttet.

Av kvoten på 22 dyr ble 13 gauper ble felt i Buskerud, 8 i Telemark og 1 i Aust-Agder.

Oppdatert: 27.03.2008

Kontakt