Fortløpende oversikt over ekstraordinære uttak av jerv våren 2008


Oppdatert: 19.06.2008
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder for å redusere skadene på sau og tamrein. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn.

Lisensfelling for å regulere bestanden
Norge har i dag en bestand av jerv som ligger over målsettingen som Stortinget har vedtatt. Dermed er det også grunnlag for å felle jerv, uten at hensynet til bestanden kommer i fare.Det er lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv påfører bufe- og tamreinnæring. Lisensfellingsperioden på jerv startet 10. september og varer til og med 15. februar. I år ble det åpnet for felling av 94 dyr. I løpet av lisensfellingsperioden ble det felt totalt 28 dyr.

DNs vedtak om ekstraordinære uttak våren 2008
I de områder hvor lisensfelling ikke har ført til tilstrekkelig uttak av rovvilt sett i forhold til beitesituasjonen i området, skal miljøforvaltningen bidra til at de uttak som er nødvendig for forsvarlig beitebruk innenfor forvaltningsplanens forutsetninger blir gjennomført i god tid før beiteslipp.

Direktoratet har vurdert uttaket som er gjort gjennom lisensfelling ut fra skadehistorikken/skadepotensialet i ulike områder, samt de føringer som er lagt i regional forvaltningsplan i forhold til den differensierte forvaltningen av jerv.

Direktoratet for naturforvaltning har fattet følgende vedtak om ekstraordinært uttak:

Fortløpende oversikt over uttak av jerv i henhold til vedtakene:

Region    Nr  Dato for uttak     Fylke                       Kommune    Kjønn     Merknader    
8 1  17.02.08 Finnmark     Porsanger Hann  
8 2  18.02.08 Finnmark Porsanger Hann  
8 3  20.02.08 Finnmark Kautokeino Tispe  
8 4  21.02.08 Finnmark Kautokeino Tispe  
8 5  22.02.08 Troms Lenvik Tispe  
8 6  23.02.08 Troms Målselv Tispe   
8 7  29.02.08 Troms Skånland Hann   
8 8  03.04.08 Troms Tromsø Tispe  
8 9  07.04.08 Troms Lenvik Hann  
8 10  02.05.08 Finnmark Tana Tispe Hiuttak
8 11  02.05.08 Finnmark Tana   Hiuttak, valp
8 12  02.05.08 Finnmark Tana   Hiuttak, valp
8 13  02.05.08 Finnmark Tana   Hiuttak, valp
8 14  07.05.08 Finnmark Nesseby   Hiuttak, valp
8 15  08.05.08 Finnmark Nesseby   Hiuttak, valp
8 16  23.05.08 Troms Balsfjord Tispe Hiuttak 
8 17  23.05.08 Troms Balsfjord   Hiuttak, valp
8 18  23.05.08 Troms Balsfjord   Hiuttak, valp
7 1  19.04.08 Nordland Gildeskål Tispe  
6 1  09.03.08 Møre og Romsdal Stordal Hann  
6 2  09.03.08 Møre og Romsdal Nesset Hann  
6 3  31.03.08 Nord-Trøndelag Overhalla Tispe  
6 4  01.04.08 Nord-Trøndelag Snåsa Hann  
6 5  25.04.08 Sør-Trøndelag Oppdal Tispe Hiuttak
6 6  25.04.08 Sør-Trøndelag Oppdal Hann Hiuttak, valp
6 7  25.04.08 Sør-Trøndelag Oppdal Hann Hiuttak, valp
6 8  30.04.08 Nord-Trøndelag Røyrvik Tispe Hiuttak
6 9  30.04.08 Nord-Trøndelag Røyrvik Hann Hiuttak, valp
6 10  30.04.08 Nord-Trøndelag Røyrvik Tispe Hiuttak, valp
6 11  22.05.08 Møre og Romsdal Rindal Tispe Hiuttak, valp
5 1  03.05.08 Hedmark Tolga Tispe Hiuttak
5 2  03.05.08 Hedmark Tolga Hann Hiuttak, valp
5 3  03.05.08 Hedmark Tolga Hann Hiuttak, valp
3 1  25.04.08 Oppland Lom Tispe Hiuttak
3 2  25.04.08 Oppland Lom Tispe Hiuttak, valp
3 3  25.04.08 Oppland Lom Hann Hiuttak, valp
3 4  29.04.08 Oppland Lesja Hann Hiuttak, valp
3 5  06.06.08 Oppland Øystre Slidre Tispe Hiuttak
3 6  06.06.08 Oppland Øystre Slidre Hann Hiuttak, valp
1 1  15.04.08 Sogn og Fjordane Luster Hann  
1 2  15.04.08 Sogn og Fjordane Luster Hann  

Kontaktpersoner:

Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00, mob 977 87 000
Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00
Susanne K. Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 19.06.2008

Kontakt