Årets kvotejakt på gaupe er nå avsluttet


Oppdatert: 03.04.2008

90 gauper ble felt under årets kvotejakt på gaupe som ble avsluttet i går. I alt ble det åpnet for at 96 dyr kunne felles i områder med fastsatt kvote.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for gaupe i Norge på 65 årlige ynglinger. Tall fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt viste minimum 69-74 registrerte familiegrupper av gaupe før jakt i Norge i 2007, noe som tilsvarer en økning på 11-14% fra 2006. Dette tilsvarer en beregnet minimum totalbestand på 409-439 gauper.

Kvotejakta startet 1. februar, og siste jaktdag var 31. mars. Den totale jaktkvoten for hele landet var på 96 gauper. Det var satt en begrensning i forhold til hunndyr som var ett år eller eldre på maksimalt 50 dyr. I løpet av jaktperioden ble 89 dyr felt i områdene med kvotebegrensning. 23 av disse var hunner. I tillegg ble en gaupe felt i region 1 hvor det var kvotefri jakt.

   Gaupe på skogssti - Copyright: Lars Gangås 
   Illustrasjonsfoto. Fotograf: Lars Gangås

I region 1-6 er gaupebestanden på eller over de nasjonale målene for regionene. Vedtaket om kvotejakt ble derfor fattet av de respektive rovviltnemndene.

Kvotevedtakene for region 7 Nordland og region 8 Troms og Finnmark ble fattet av Direktoratet for naturforvaltning. I disse regionene er bestanden noe mindre enn de fastsatte nasjonale målene.

Resultatet for de ulike rovviltregionene er som følger (klikk på regionen for å få opp vedtaket):

Region

 Kvote    

Hunndyr-begrensning
på kvoten
(>1 år)

Merknad                                  

 Totalt felt (hunndyr >1 år)    

 Region 1*

 *

 *

 

1**

 Region 2

22

7

 

22 (4)

 Region 3
 tilleggsvedtak

11

5

 

11 (4)

 Region 4

7

3

 

7

 Region 5
 tilleggsvedtak

11

6

 

11 (5)

 Region 6

34

21

1 gaupe påkjørt i Nord-Trøndelag. Belastet kvoten

30 (9)

 Region 7 
 tilleggsvedtak

4

3

1 gaupe påkjørt i Tjeldsund kommune. Belastet kvoten

4

 Region 8

7

5

1 gaupe påkjørt i Troms.
1 gaupe felt på skadefelling i Finnmark. Begge belastet kvoten

4 (1)

Totalt

96

50

 

90 (23)

   * Kvotefri jakt i region 1
 ** 1 gaupe felt i Rogaland

Antall registrerte familiegrupper av gaupe i Norge før jakt i 2008 skal rapporteres 15. mai i år, etter at alle registreringer av familiegrupper av gaupe i registreringsperioden 2007/2008 er gjennomgått av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt.

Oversikt over kvote og felte gauper fra 98 -08 - Copyright: DN

Figuren viser gauper felt under kvotejakt de siste årene. Kilde: Direktoratet for naturforvaltning.


Kontaktperson:

Jan Paul Bolstad, tlf 73 58 05 00


Oppdatert: 03.04.2008

Kontakt