Løpende oppdatering av registrerte ynglinger av jerv


Oppdatert: 03.05.2010
Her finner du løpende oppdatering på registrerte ynglinger for 2008 basert på tilbakemeldinger fra registreringspersonellet.

Jerv på vintervidde - Copyright: Lars Gangås
Illustrasjonsbilde. Fotograf: Lars Gangås

Statens naturoppsyn (SNO) har hovedansvaret for feltregistreringene, mens det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som er ansvarlig for en endelig oversikt over verifiserte jerveynglinger i henhold til det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. NINAs rapport skal foreligge 1. oktober.
  
Ynglende jervetisper benytter ofte de samme lokalitetene over flere år, og registreringsinnsatsen konsentreres derfor til områder hvor yngling er kjent fra tidligere. Hilokaliteter antas å ha spesielle egenskaper som foretrekkes av ynglende tisper, og det er flere eksempler på at samme lokalitet blir benyttet år etter år. Alle kjente hilokaliteter blir derfor undersøkt hvert år.

I 2008 er det i alt 230 tidligere kjente hilokaliteter i landet som skal undersøkes. I tillegg blir det lagt ned en betydelig innsats i å søke etter ynglehi i områder hvor yngling ikke er påvist tidligere. I fjor ble det påvist 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 årlige ynglinger.

Tabell over ynglinger av jerv i 2008

Region       Fylke                       Kommune  Status Vurderingsdato  Merknader          
Region 3 Oppland Lom Dokumentert 22. april  Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 25. april  
   Oppland Lesja Antatt 27. april  
  Oppland Lesja Dokumentert 29. april En valp avlivet ved hiuttak 28. april 
  Oppland Nord-Fron Dokumentert 21. mai Tispe og en valp avlivet ved hiuttak 6. juni
  Oppland Skjåk Antatt 12. juni   
  Oppland Nord-Fron Dokumentert 8. juli  
Region 5 Hedmark Åmot Dokumentert 13. april   
  Hedmark Trysil Antatt 15. april  
  Hedmark Rendalen Antatt 16. april  
  Hedmark Engerdal Antatt 23. april  
  Hedmark Engerdal Antatt 18. april  
  Hedmark Tolga Dokumentert 3. mai Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 3. mai
    Hedmark Engerdal Antatt 4. juni  
  Hedmark Rendalen Antatt 4. juni  
  Hedmark Rendalen Antatt 20. juni  
Region 6 Møre og Romsdal Surnadal Dokumentert 23. mai  
  Møre og Romsdal Rindal Dokumentert 16. mai En valp avlivet ved hiuttak 22. mai 
  Nord-Trøndelag Høylandet  Dokumentert 2. april   
  Møre og Romsdal Rauma Antatt 3. april   
  Møre og Romsdal Nesset Antatt 18. april  
  Møre og Romsdal Nesset Dokumentert 18. april  
  Nord-Trøndelag Røyrvik Dokumentert 23. april Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 30. april
  Sør-Trøndelag Oppdal Dokumentert 25. april Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 25. april
  Nord-Trøndelag Lierne Dokumentert 2. mai  
  Møre og Romsdal Rauma Dokumentert 6. mai  
  Nord-Trøndelag Lierne Antatt 24. april  
  Sør -Trøndelag Rennebu Antatt 13. juni  
  Nord-Trøndelag Meråker Antatt 20. juni  
Region 7 Nordland Rana Antatt 2. april  
  Nordland Sørfold Dokumentert 16. mai  
  Nordland Saltdal Dokumentert 22. mai  
  Nordland Rana Dokumentert 22. mai  
  Nordland Grane Antatt 20. juni  
Region 8 Troms Målselv Antatt 9. april  
  Finnmark Karasjok Antatt 16. april  
  Finnmark Tana Dokumentert 21. april Tispe og tre valper avlivet ved hiuttak 2. mai
  Finnmark Nesseby Dokumentert 22. april To valper avlivet ved hiuttak 7. og 8. mai
  Troms Nordreisa Dokumentert 25. april  
  Troms Målselv Dokumentert 25. april  
  Troms Bardu Dokumentert 26. april  
  Troms Storfjord Dokumentert 26. april  
  Troms Balsfjord Dokumentert 14. mai Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 23. mai
  Finnmark Tana Dokumentert 15. mai  
  Troms Kvænangen Dokumentert 16. mai  
  Finnmark Karasjok Antatt  5. aug Barmarkskontroll

Status på lokalitetene i tabellen kan bli endret gjennom videre registreringer, kvalitetssikring og endelig gjennomgang av feltregistreringene.

Kontaktpersoner:

Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00
Susanne K Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 03.05.2010