684 bjørner registrert i Jämtlands län i 2006


Oppdatert: 14.04.2008
684 ulike bjørner er identifisert gjennom DNA-analyser av ekskrementer fra bjørn samlet inn i Jämtlands län i Sverige i 2006. Tallene ble presentert på en pressekonferanse i dag.

Høsten 2006 gjennomførte Länsstyrelsen i Jämtland i samarbeid med det Svenske jegerforbundet en innsamling av ekskrementer fra bjørn i Jämtlands län. Ved hjelp av DNA fra ekskrement eller hår fra bjørn kan en identifisere art, individ, kjønn og eventuelt slektskap mellom bjørner. Til sammen ble det samlet inn ca 5 200 ekskrementprøver. Av disse ble 3 000 prøver DNA-analysert av Laboratoire d'Ecologie Alpine (LECA) i Grenoble i Frankrike.

Resultatet av analysene
Resultatet fra innsamlingen og DNA analysene er bearbeidet av det Skandinaviske Bjørneprosjektet og ble presentert på en pressekonferanse mandag 14. april 2008. Tallene viser at i alt 684 bjørner har tilhold eller har vært innom Jämtlands län i 2006. Av disse er det registrert 323 hannbjørner og 361 hunnbjørner.

Ut fra foreløpige beregninger basert på registreringene er det estimeres det at antallet bjørner ligger på mellom 700 og 1 000 bjørner. En endelig rapport om funnene vil bli presentert i juni.

I samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning presenterer Länsstyrelsen i Jämtland en kartografisk webløsning som viser hvor ekskrementene er funnet, samt individ og kjønn.

For å se informasjon om innsamlede ekskrement og hårprøver fra bjørn i Norge:

Få hunnbjørner i deler av grenseområdet til Norge
Resultatet av innsamlingen bekrefter i stor grad den geografiske fordeling av bjørnebestanden som en tidligere har dokumentasjon på. Det er likevel noe overraskende at det er registrert så få hunnbjørner i Åre kommune, i området mot grensen til Norge.

I 2006 ble en tilsvarende innsamling av ekskrementer og hår gjennomført i Norge, fra Sør-Trøndelag og nordover. Denne innsamlingen viste at totalt 69 bjørner har vært innom eller har tilhold i disse nordlige delene av Norge i 2006.
I Sør- og Nord-Trøndelag, som grenser til Jämtland län, ble det registrert 34 bjørner i 2006. Av disse var 11 hunnbjørner. Alle disse oppholdt seg i Nord-Trøndelag.


Sammenliknbare DNA prøver i løpet av mai
I løpet av mai vil DNA materialet fra registreringene i Jämtland sammenliknes med DNA materialet fra bjørner registrert på norsk side. En slik sammenlikning vil gi et bedre bilde av bjørners områdebruk og vandringer på tvers av grensen.
Dette, i tillegg til videre innsamling av ekskrement og hår-prøver, vil også etter hvert bidra til et bedre bestandsestimat over den Norsk/Finsk/Svenske bjørnebestanden.

Kontaktpersoner:

Susanne K. Hanssen, tlf 73 58 05 00
Jan Paul Bolstad, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 14.04.2008

Kontakt