Antall betingede fellingstillatelser for rovvilt er fastsatt


Oppdatert: 02.06.2008

Rovviltnemndene og Direktoratet for naturforvaltning har nå fastsatt hvor mange betingede fellingstillatelser for rovvilt som blir gitt for perioden fram til 15. februar 2009. Rovviltnemndene fastsetter kvotene i de regionene der bestandsmålene for rovdyr er nådd. I de andre regionene er det Direktoratet for naturforvaltning som avgjør antall betingede tillatelser.

Ved starten av hver beitesesong blir det gitt et visst antall betingede fellingstillatelser i hver av rovviltregionene i Norge. Dette er tillatelser som fylkesmennene administrerer. Dersom et rovdyr gjør skade på husdyr, kan fylkesmennene etter gitte kriterier gi tillatelse til å felle rovdyret. Når et rovdyr blir felt, faller en av de betingede fellingstillatelsene bort. Slike betingede tillatelser blir gitt for å forebygge og forhindre at bjørn, ulv, jerv eller gaupe gjør skade på bufe og tamrein.

Alle tilslag eller avslag på søknader om skadefellingstillatelser legges ut fortløpende på Rovviltportalen under ”Søk i fellingsvedtak”.


Tabell 1. Betingede fellingstillatelser på jerv 2008/2009

Forvaltnings-region

Nasjonalt 
mål (ynglinger)

Snitt 
2005-2007

Myndighet

Antall
(individ)

Tidsrom    

Vedtak     

Region 1 Vest-Norge

-

0

    RRN

       4

01.06.08-15.02.09     

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

       -

0

   RRN

  2

01.06.08-15.02.09     

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

       4

6

  RRN

  3

01.06.08-15.02.09

*

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

       -

 0

  RRN

  -

01.06.08-15.02.09

 

Region 5 Hedmark

       5

6

  RRN

  4

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak

Region 6 Midt-Norge

      10

13

  RRN

  5

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak

Region 7 Nordland        10      12     RRN       3 01.06.08-15.02.09

 Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark        10      19     RRN      10 01.06.08-15.02.09

*


Tabell 2. Betingede fellingstillatelser på gaupe 2008/2009

Forvaltnings-region

Nasjonalt 
mål
(ynglinger)

Snitt
2005-2007     

Myndighet

Antall
(individ)

Tidsrom     

Vedtak      

Region 1 Vest
-Norge

-

1

RRN

      2

01.06.08-15.02.09     

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

    12

13

     RRN

 3

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

   5

6

     RRN

 2

01.06.08-15.02.09

*

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

   6

    7

     RRN

 3

01.06.08-15.02.09

*

Region 5 Hedmark

    10

10

     RRN

 3

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak

Region 6 Midt-Norge

    12

15

     RRN

 5

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak

Region 7 Nordland

10

6

DN

3

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak
Vedlegg

Region 8 Troms og Finnmark

10

7

DN

3

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak
Vedlegg


Tabell 3. Betingede fellingstillatelser på bjørn 2008/2009

Forvaltnings-region

Nasjonalt 
mål
(ynglinger)

Myndighet

Antall
(individ)

Tidsrom 

Vedtak

Region 1 Vest-Norge

-

   RRN

2

01.06.08-
15.02.09     

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

      -

RRN

   1

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

      -

RRN

   4

01.06.08-15.02.09

*

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

      -

RRN

   1

01.06.08-15.02.09

*

Region 5 Hedmark

      3

DN

   4

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak
Vedlegg

Region 6 Midt-Norge

      4

DN

    4

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak
Vedlegg

Region 7 Nordland

2

    DN

 1

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak
Vedlegg

Region 8 Troms og Finnmark

6

    DN

 3

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak
Vedlegg


Tabell 4. Betingede fellingstillatelser på ulv 2008/2009

Forvaltnings-region

Nasjonalt 
mål
(ynglinger)

Antall ynglinger i2007     

Myndighet

Antall
(individ)

Tidsrom 

Vedtak     

Region 1 Vest-Norge

       -

0

    RRN

      1

01.06.08-15.02.09     

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

  -

0

  RRN

  1

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

  -

0

  RRN

  2

01.06.08-15.02.09

*

Region 4
Oslo/Akershus/Østfold*

Region 5 Hedmark**

  3

   0

  DN

  2

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak
Vedlegg

Region 6 Midt-Norge

  -

0

   RRN

  2

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak

Region 7 Nordland

        -

0

     RRN

2

01.06.08-15.02.09

Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark

        -

0

     RRN

5

01.06.08-15.02.09

*

* Kvote vedtatt etter møte i rovviltnemnda, vedtaket legges ut så snart det foreligger 
** Region 4 og 5 har felles mål om antall ynglinger av ulv innenfor forvaltningsområdet for ulv og har derfor felles kvote på betinget fellingstillatelser.


Kontaktpersoner:

Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00 eller 977 87 000
 
Terje Bø, tlf 73 58 05 00
Susanne Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 02.06.2008

Kontakt