Jakt på 233 bjørner i Sverige


Oppdatert: 01.07.2008
Naturvårdsverket åpner for jakt på 233 bjørner i 7 län i 2008, en økning på 49 bjørner fra fjordårets jakt. Den største økningen er i Jämtlands län hvor innsamling og DNA-analyse av ekskrementer har vist at länet har 700 -1000 bjørner, en tredjedel av landets bjørnestamme. Det er estimert ca 2800 bjørner i Sverige.

Bjørn  (445 x 299) - Copyright: Bo Kristiansson
Illustrasjonsfoto. Fotograf Bo Kristiansson

I 2007 ble det åpnet for jakt på 184 bjørner. Av disse ble 181 bjørner felt. I år åpner Naturvårdsverket for jakt på ytterligere 49 bjørner. Økningen begrunnes med bedre bestandstall på grunn av blant annet innsamling og DNA-analyse av ekskrementer i Jämtland. Analysene har vist at länet har 700 -1000 bjørner, en tredjedel av landets bjørnestamme. Sverige har et bestandsmål på ca 1000 bjørner.

Oppdatert: 01.07.2008

Kontakt