Ny innsamling av ekskrementer fra bjørn i Nord- og Midt-Norge


Oppdatert: 25.09.2008

I dag, 25. september starter elgjakta over store deler av landet. Samtidig starter en storstilt innsamling av bjørneekskrementer og bjørnehår. I år er det elgjegere i deler av Nord- og Midt-Norge, samt i 2 kommuner i Hedmark som bistår i innsamlingsarbeidet, som skal sikre bedre oversikt over den norske bjørnebestanden

Bjorn eksrement Cajsa Åkesson (604 x 403) (533 x 334) - Copyright: Cajsa Åkesson
Bjørneekskrement med rester etter bær. Fotograf Cajsa Åkeson

Detaljert informasjon om bestandstørrelse og utbredelse av store rovdyr er helt avgjørende for rovviltforvaltningen. Innsamling av ekskrementer og hår har vist seg å være en god metode for å få bedre oversikt over brunbjørnbestanden. Også i år deltar elgjegere i deler av Norge for å bistå Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt med innsamling av data.

Ved hjelp av DNA fra slike prøver kan en identifisere art, individ, kjønn og eventuelt slektskap. Ved å samle inn et stort antall prøver kan en etter hvert få en god oversikt over bestanden. Metoden gir også viktig kunnskap om vandringsmønster hos bjørn.

Elgjegere i utvalgte kommuner spesielt involvert
I år gjennomføres prosjektet i de 6 nordligste fylkene, i tillegg til Engerdal og Trysil kommuner i Hedmark.  Elgjegere fra utvalgte kommuner er invitert til å samle prøver under elgjakta. I tillegg samler Statens Naturoppsyn (SNO) prøver innenfor de aktuelle fylkene som en del av deres ordinære arbeid med registrering og overvåking av rovvilt.

Dette er områdene der det skjer en organisert innsamling av prøver i år:

Finnmark:
Kautokeino, Karasjok, Tana, Sør-Varanger, Porsanger

Troms:
Kåfjord, Bardu, Målselv, Salangen, Balsfjord og Storfjord

Nordland:
Grane, Hattfjelldal og Hemnes

Nord-Trøndelag:
Namsskogan, Røyrvik, Høylandet,
Overhalla, Namdalseid, Grong,
Lierne, Snåsa, Steinkjer,
Verdal, Levanger, Stjørdal og
Meråker

Sør-Trøndelag:
Røros, Tydal, Selbu, Holtålen,
Midtre Gauldal, og Melhus

Hedmark:
Engerdal og Trysil

I andre deler av landet samler Statens naturoppsyn  prøver som en del av deres ordinære arbeid i rovviltregistreringen.
 

Innsamling ekskrement med deltagelse fra elgjegere 2008

Gjeninnsamling etter vellykket innsamling i 2006
2006 var det første året elgjegere deltok i arbeidet for å samle informasjon om bjørn. Innsamlingen av ekskrementer og hår foregikk da i fylkene fra og med Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal og nordover. I alt ble 662 ekskrement- og hårprøver samlet inn og analysert. Forsøket med bistand fra elgjegere i innsamlingsarbeidet viste seg å være vellykket, og totalt 69 individer av bjørn ble registrert innenfor området. Materialet viste blant annet at enkelte bjørner vandret flere hundre kilometer i løpet av en sommer.

2007 stod Sør-Norge for tur, med spesiell vekt på grensefylket Hedmark. Til sammen ble det i løpet av 2006 og 2007 registrert 126 individer av bjørn i Norge. Når gjeninnsamlingen i år sammenliknes med funn fra tidligere år, vil vi få et bedre grunnlag for bestandsestimatene for bjørn i Norge. Metoden gir ingen fasit når det gjelder størrelsen på bjørnebestanden. Likevel kan man ved å samle inn et stort antall prøver over mange år, etter hvert få en god oversikt.

Videre utføres det nå analyser for å sammenlikne funn av ekskrementer og hår funnet i Sverige og Norge. Disse analysene vil bidra med viktig informasjon om den skandinaviske bjørnebestanden. 

Innsamlede prøver overleveres til mottakspersonell i Statens naturoppsyn. Prøvene vil bli registrert, og resultatene av analysene vil etter hvert finnes tilgjengelig i en nettbasert kartdatabase på internett (Rovbasen). 

I forbindelse med prosjektet har Direktoratet for naturforvaltning utarbeidet en brosjyre med informasjon om innsamlingen av bjørne-ekskrementer.

Les også:


Kontaktpersoner:

Terje Bø, tlf. 73 58 05 00
Susanne K. Hanssen, tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 25.09.2008

Kontakt