Send søknad om rovvilterstatning for sau elektronisk!


Oppdatert: 28.10.2008
Søknadsfristen for erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november. På rovviltportalen.no finner du et elektronisk søknadssenter. Direktoratet vil oppfordre alle søkere om å registrere seg med e-post adresse og passord og sende søknaden elektronisk. Dermed sparer du tid på å skrive søknaden og vi kan gi deg en raskere saksbehandling.

Det elektroniske søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og følger samme oppbygging som papirversjonen. Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren som skal behandle den. Svar på søknaden får du med vanlig post.

Har du spørsmål til utfylling av søknaden kontakt fylkesmannen i ditt fylke.

Kontaktperson:
Knut Morten Vangen, tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 28.10.2008

Kontakt