Fortløpende oversikt over lisensfelling av jerv


Oppdatert: 03.05.2010

Lisensfellingsperioden på jerv startet 10. september og varer til og med 15. februar. I år ble det åpnet for felling av til sammen 89 dyr, med en hunndyrkvote på 52 dyr. Etter Miljøverndepartementet omgjøring av vedtaket i region 1 ble totalkvoten på 86 dyr og hunndyrkvoten på 49 dyr.

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er etter behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) fastsatt til 39 årlige ynglinger. Direktoratet konstaterer at jervebestanden på landsbasis i dag er over det nasjonale målet. Vedtakene om lisensfelling av jerv er derfor fastsatt av rovviltnemndene i hver forvaltningsregion.

Oversikt over kvote og felte dyr for de ulike rovviltregionene (klikk på region for å få opp vedtak om lisensfelling):

Region                           

Nr    

Dato felt

Fylke                     Kommune     Kjønn   Merknader                                                  

Region 1 (pdf, 27 kB)
Klagevedtak MD
Kvote 6 dyr (6*)

           
Region 2 (pdf, 62 KB)
Kvote 0

 

           
Region 3 (pdf, 62 KB)
Kvote 6 dyr (4*)
 1  19.12.08  Oppland Skjåk Tispe 10 kg
   2  13.01.09  Oppland Lesja Tispe 10,3 kg  (bås)
   3  18.01.09  Oppland Nord-Fron Hann 14,1 kg (bås)
   4  02.02.09  Oppland Skjåk Hann 13 kg
   5  07.02.09  Oppland Lesja  Hann  14 kg 
   6  15.02.09  Oppland Vågå Tispe  8,2 kg (bås) 
Region 5  (pdf, 5 MB)
Kvote 8 dyr (5*)
 1  19.09.08  Hedmark Rendalen Hann 11,5 kg 
Region 6 (pdf, 16 kB)
Kvote 35 dyr (13*)
 1

 06.09.08

 Nord-Trøndelag Grong Hann Belastet kvoten
   2  18.10.08  Nord-Trøndelag Lierne Hann  
   3  09.11.08  Møre og Romsdal Surnadal Hann 17,0 kg
   4  16.11.08  Nord-Trøndelag Snåsa Hann 15 kg
   5  15.12.08  Sør-Trøndelag Oppdal Hann 12,0 kg
   6  04.01.09  Nord-Trøndelag Meråker Tispe Skadefelling
   7  09.01.09  Møre og Romsdal Surnadal Hann 13,8 kg
   8  10.01.09  Sør-Trøndelag Oppdal Tispe 7,6 kg
   9  11.01.09  Sør-Trøndelag Rennebu Hann 12,2 kg
   10  12.01.09  Sør-Trøndelag Selbu Tispe 10,6 kg
   11  13.01.09  Møre og Romsdal Sunndal Tispe  9,4 kg
   12  22.01.09  Sør-Trøndelag Rennebu Hann 14,4 kg
   13  27.01.09  Sør-Trøndelag Rennebu Tispe  
   14  30.01.09  Sør-Trøndelag Melhus Hann  
   15  31.01.09  Sør-Trøndelag Meldal Hann 14,5 kg
   16  03.02.09  Nord-Trøndelag Snåsa Tispe 10,0 kg
   17  04.02.09  Sør-Trøndelag Tydal Tispe 11,1 kg
   18  04.02.09  Møre og Romsdal Rauma  Hann  14,0 kg 
   19  07.02.09  Møre og Romsdal Norddal Tispe 8,5 kg 
   20  08.02.09  Møre og Romsdal Sunndal Hann 15,2 kg
   21  11.02.09  Sør-Trøndelag Åfjord Tispe Skadefelling
   22  13.02.09  Nord-Trøndelag Snåsa Hann  

Region 7 (pdf, 118 kb)
Kvote 5 dyr (3*)

 1  26.09.08   Nordland Hattfjelldal Tispe  9,5 kg
    2  03.10.08  Nordland Narvik Hann 13,6 kg
   3  11.01.09  Nordland Grane  Tispe  8,5 kg 
   4  30.01.09  Nordland Gildeskål Tispe 9,9 kg
   5  05.02.09  Nordland Vefsn Hann 15,0 kg
Region 8 (pdf, 1,6 MB)Kvote 26 (18*)  1  07.10.08  Troms Kvænangen Hann  
   2  31.10.08  Finnmark Porsanger Hann   
   3  10.12.08  Troms Målselv Tispe 9,2 kg
   4  27.01.09  Finnmark Porsanger Tispe  
   5  06.02.09  Finnmark Alta Hann  13,0 kg
   6  11.02.09  Finnmark Porsanger Hann 17,0 kg

* Hunndyrkvote

Region 2 har fattet vedtak på at det ikke skal åpnes for lisensfelling av jerv i region 2. Rovviltnemnda i region 4 har ikke fattet vedtak om lisensfelling.

Oversikt over kvote for lisensfelling av jerv og felte jerv tidligere år:

År 

Kvote

Felt

2007/2008

94

28

2006/2007

91

40

2005/2006

68

39

2004/2005

60

21

2003/2004

49

30

2002/2003

42

28

2001/2002

50

23

2000/2001

44

31

1999/2000

48

23

1998/1999

41

12

1997/1998

25

9

1996/1997

13

11

1995/1996

13

7

1994/1995

13

8

1993/1994

11

4

  Kontaktpersoner:

  Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00
  Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00
  Susanne Hanssen, tlf 73 58 05 00

    
    

   Oppdatert: 03.05.2010