Yngling hos innvandret ulv i Sverige


Oppdatert: 30.10.2008
En ulv fra den finsk-russiske ulvestammen har dannet par med en tispe i Gävleborgs län i Sverige. DNA-analyser av ekskrementmateriale viser nå at ulveparet har fått valper, noe som vil redusere negative konsekvenser av innavl i den sør-skandinaviske bestanden.

Ulvepar orginal - Copyright: Åke Aronson
Illustrasjonsfoto. Fotograf: Åke Aronson

Det er to år siden ulven fra den finsk-russiske ulvestammen innvandret til Sverige. Forrige vinter etablerte ulven seg i den Sør-skandinaviske bestanden og dannet par med en tispe i Gävleborgs län. Ved DNA-analyser av innsamlet ekskrementmateriale kan det nå konstateres at ulveparet har fått valper, heter det i en felles pressemelding fra Viltskadecenteret, Skandulv og Gävleborgs län.

Stor betydning for bestanden av ulv
Bestanden av ulv i Sør-Skandinavia stammer fra tre individer av ulv. Innvandring av ulver fra den finsk-russiske bestanden har stor betydning for den skandinaviske ulvebestanden, hvor individene er nært beslektet med hverandre. Slike tilfeller av ynglinger bidrar til innførsel av nye gener, som vil redusere de negative konsekvenser av innavl.

Innvandret ulv også i Norge
I januar 2007 ble det ved hjelp av innsamlet ekskrementmateriale også oppdaget en ulv av finsk-russisk opprinnelse i Hedmark. Denne ulven var en hann, som befant seg rett sør for Åsta i Åmot kommune i Hedmark.

Ulven har ikke vært registrert etter januar 2007.

Ny rapport om bestanden av ulv i Skandinavia vil foreligge i løpet av første uke i november 2008.

Oppdatert: 30.10.2008

Kontakt