Ny brosjyre: Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn – vårt ansvar


Oppdatert: 19.11.2008

Brosjyre 2008

Brosjyren gir en oversikt over biologi, bestandsstatus, bestandsmål, overvåking, jakt og felling, politiske målsettinger, regioner, rovviltnemnder, erstatningssystemet, forebyggende tiltak, og om menneske og rovdyr.

Brosjyren gir en oversikt over biologi, bestandsstatus i Norge, Sverige og Finland, forvaltning av rovvilt i norsk natur, herunder bestandsmål, overvåking, jakt og felling, politiske målsettinger, regioner og rovviltnemnder. Videre er det informasjon om erstatningssystemet for tap av husdyr og tamrein og om forebyggende tiltak, og et kapittel om menneske og rovdyr.

Målgruppene for brosjyren er vid. Vi har i utarbeidelsen av den sett for oss at den kan brukes av forvaltningen; privat, kommune og stat, at skoleverket kan bruke den i undervisning fra ungdomsskolenivå, av organisasjoner og for alle andre som har interesse av temaet.

Brosjyren er en oppdatering og fornying av brosjyren; Bjørn, ulv, jerv, gaupe – vårt ansvar, som hadde siste opptrykk i år 2000.

Flere eksemplar av brosjyren kan bestilles hos Norservice på tlf: 73 58 05 54 eller på e-post: norservice@dirnat.no.

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn - vårt ansvar (5,3 MB)

Oppdatert: 19.11.2008

Kontakt