Ingen ulvevalper ble født i Norge i 2007


Oppdatert: 01.12.2008

Ulv Osdalshannen løpende  (581 x 440) - Copyright: E. Maartmann
Foto: Erling Maartmann

Statusrapport for ulv vinteren 2007 - 2008 har kommet. Totalt i Skandinavia var det mellom 166 og 210 ulver i vintersesongen 2007-2008, av disse befant mellom 12-18 ulver seg i Norge.

Totalt i Skandinavia var det mellom 166 og 210 ulver i vintersesongen 2007-2008. Av disse var 98-110 ulver fra 20-21 familiegrupper og 40-52 ulver fra 17-25 revirmarkerende par. Flest ulver (144-179) hadde helsvensk tilhold. 10-13 ulver hadde tilhold både i Sverige og Norge.

Det ble i Norge registrert totalt 12-18 ulver, hvorav 3-4 i én helnorsk familiegruppe, 5-9 ulver i 2-4 revirmarkerende par, én ulv i kategorien "andre stasjonære" og 3-4 i kategorien "andre ulver".

For første gang på mer enn 10 år ble det i 2007 ikke registrert yngling av ulv i Norge. Alle 19 skandinaviske valpekull i 2007 var derfor født i Sverige. Rekordmange ulver (16) ble påvist døde i løpet av vintersesongen. I Finland ble 33 familiegrupper med totalt 155-162 ulver påvist vinteren 2007-2008, hvorav 8 flokker med tilhold på tvers av finsk-russisk riksgrense. De resterende 25 flokkene med tilsammen 116-123 ulver hadde revir innenfor landets grenser. Alle flokker var utbredt sør for tamreinområdet, i søndre halvdel av Finland.

Les rapporten her

Les mer om Bestand i dag for de store rovdyra.

Oppdatert: 01.12.2008

Kontakt