Tre ynglinger av ulv i Norge


Oppdatert: 04.12.2008
Tre ulvepar har fått valper i Norge i år, og trolig er det født minst 11 valper. Ynglingene har skjedd i tre områder i Hedmark.

Ulver - Copyright: Åke Aronson
Illustrasjonsfoto: Åke Aronson.

Det er i tre helnorske ulverevir det nå er dokumentert ynglinger. Valpene er født i de såkalte Kynna-, Julussa- og Osdalsrevirene. De nye ynglingene er dokumentert av Høgskolen i Hedmark gjennom sporing av ulv på snø.

 • Kynnareviret:
  Minimum tre ulver er påvist gjennom sporing. Minst to av dem er valper, men forskerne som har stått for sporingene mener tallet på valper er langt høyere. Det er ikke funnet sikre spor etter foreldreparet i området, men derimot spor etter en enslig revirmarkerende ulv.

  Reviret ligger i Åsnes, Våler og Elverum kommuner i Hedmark
 • Julussa-reviret:
  Forskerne har gjennom sporing påvist minst fire dyr i området. 2-3 av dem er valper. Tallet på ulver i reviret kan være høyere enn det som er dokumentert.
  Forskerne tror en av ulvene i foreldreparet kan være død, men har funnet spor etter et enslig revirmarkerende dyr.

  Reviret ligger i Elverum og Åmot kommuner i Hedmark.
 • Osdalsreviret:
  Minst to valper er påvist gjennom snøsporing. Tallet er trolig høyere etter at seks valper ble fotografert i reviret i sommer. En syvende valp ble funnet død i området. Alt tyder på at det revirmarkerende foreldreparet også er i live.

  Reviret ligger i Åmot, Rendalen og Engerdal kommune i Hedmark.

Mens det i 2007 ikke ble påvist ynglinger av ulv i Norge, tyder alt på at det er født minst 11 valper i de tre revirene i 2008. Hvor mange av valpene som fortsatt er i live er ikke kjent, men gjennom snøsporing har forskerne altså påvist seks eller sju valper.

Ytterligere sporinger utover vinteren vil gi avklaring på antallet valper, og en samlet oversikt både for Norge og Sverige.

Beregninger fra vinteren 2007/2008 viste at det da fantes mellom 12 og 18 ulver i Norge. Den skandinaviske bestanden ble beregnet til mellom 166 og 210 dyr.

Kontakt:
Seniorrådgiver Knut Morten Vangen, tlf. 977 87 000

Oppdatert: 04.12.2008

Kontakt