Søk via Elektronisk søknadssenter om støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak


Oppdatert: 12.12.2008
Direktoratet oppfordrer til å søke støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader via Elektronisk søknadssenter. Dermed sparer du tid på å skrive søknad, du får en bedre oversikt over saksgangen for din søknad og vi kan gi deg raskere saksbehandling.

Forebyggende og konfliktdempende tiltak
Rovviltnemnda i hver region har utarbeidet retningslinjer og prioriteringer for bruk av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. For mer informasjon om hvilke tiltak som kan iverksettes og som støttes, ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke, se kontaktadresse nederst på siden.

Send søknaden elektronisk
Direktoratet har lagt til rette for et elektronisk søknadssenter som skal benyttes ved søknad om støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Rett utfylling i dette systemet oppfyller kravet til søknad. Det er enkelt å registrere seg som søker. Ved å fylle ut personalia får du tilsendt et passord til din e-post adresse, og kan logge deg på som bruker av det elektroniske søknadssenteret. 

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt fylkesmannen i ditt fylke.
I en overgangsperiode kan man også sende inn søknad på papir. Søknadsfristen er 15. januar 2009.

  • Kontakt fylkesmannen i ditt fylke for mer informasjon om forebyggende og konfliktdempende tiltak, og for spørsmål om utfylling av søknaden


Flere elektroniske søknader er nå tilgjengelige på våre nettsider. Søknad om midler til vilt- og fisketiltak er også tilgjengelig i søknadssenteret.

Oppdatert: 12.12.2008

Kontakt