40 jerver felt i løpet av lisensfellingsperioden


Jerv i vill natur
Jerv i vill natur
© BÅRD BREDESEN/NATURARKIVET
Oppdatert: 23.03.2010
Lisensfellingsperioden på jerv startet 10. september og ble avsluttet på søndag. Det ble åpnet for felling av til sammen 86 dyr, med en hunndyrkvote på 49 dyr. Totalt ble det felt 40 jerver i løpet av lisensfellingsperioden. 

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er fastsatt til 39 årlige ynglinger, jf behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004). Dette målet er fordelt på 5 av de 8 forvaltningsregionene for rovvilt i henhold til stortingets føringer.

De regionale bestandsmålene for jerv var oppnådd i samtlige rovviltregioner siste lisensfellingsperiode. Vedtak om lisensfelling på jerv ble derfor fattet av de regionale rovviltnemndene, blant annet på bakgrunn av skader på sau og rein i regionene.

Gode fellingsresultat i deler av landet
Det ble åpnet for felling av til sammen 86 dyr, med en hunndyrkvote på 49 dyr. I fjord ble det felt 28 dyr av en total kvote på 94 dyr, og under jaktåret 2006/2007 ble det i likhet med i år felt 40 dyr.

I deler av landet har lisensfellingen gitt godt resultat. Både i region 3 (Oppland) og i region 7 (Nordland) ble kvotene fylt.

Også i region 6 (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag) ble det felt mange jerver. Rovviltnemnda vedtok en kvote på 35 dyr med en tispekvote på 13. Det ble felt 22 dyr og av disse var det 9 tisper. 10 dyr ble felt i Sør-Trøndelag, 6 i Møre og Romsdal og 6 i Nord-Trøndelag. 

Viltforvalter Ulf Lucasen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og rådgiver Beate Sundgård hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag viser til økt informasjon, flere jeger-kurs om jakt på jerv, velplasserte åteplasser og bedre samarbeid om de ulike åteplassene, som årsaker til at lisensfellingen har gitt såpass godt resultat i regionen.

I region 5 (Hedmark) og region 8 (Troms og Finnmark) er fellingsresultatet lavt sett i forhold til de fastsatte kvoter. Vanskelige og ustabile værforhold kan være en av årsakene til dårligere fellingsresultat.

Åtejakt på jerv mest effektivt
De vanligste jaktformene på jerv i dag er sporingsjakt og åtejakt. Ved sporingsjakt er jegeren i stor grad avhengig av gode vær- og sporingsforhold, mens åtejakt er mindre væravhengig. De aller fleste jerver felles i dag på åte. Båsfangst av jerv har foreløpig et begrenset omfang, men antallet båser øker for hvert år og det tas også noen jerver i bås årlig.

I region 3 (Oppland) er 3 av 6 felte jerver denne sesongen tatt i jervebås. Rådgiver hos fylkesmannen i Oppland, Harald Klæbo, viser til at båsenes plassering har stor betydning og at båsene i fylket er plassert ut fra kunnskap om jervens bevegelser i terrenget og ut fra at det skal være enkelt å utføre påkrevd tilsyn med båsene, noe som har bidratt til godt resultat.

Videre oppgir Klæbo at økt interesse for jervejakt, at jegerne har opparbeidet seg mer erfaring og kunnskap om jakt på jerv, og bedre samarbeid om åteutlegging ved at flere jegere jakter på de samme åteplassene som de viktigste årsakene til vellykket lisensfelling.

Direktoratet vil vurdere ekstraordinære uttak
I 2008 ble det registrert 51 ynglinger. Våren 2008 ble det gjennomført 10 hiuttak, slik at sluttresultatet ble 41 ynglinger som er nær det nasjonale bestandsmålet.

Ekstraordinære uttak av jerv vil være aktuelt også denne våren, og vurderes fortløpende av direktoratet ut fra bestandssituasjonen for jerv i de ulike områdene, skadesituasjonen på sau og rein og ut fra resultatet av siste sesongs lisensfelling.

Oversikt over kvote og felte dyr for de ulike rovviltregionene (klikk på region for å få opp vedtak om lisensfelling):

Region                           

Nr    

Dato felt

Fylke                     Kommune     Kjønn   Merknader                                                  

Region 1 (pdf, 27 kB)
Klagevedtak MD
Kvote 6 dyr (6*)

           
Region 2 (pdf, 62 KB)
Kvote 0

 

           
Region 3 (pdf, 62 KB)
Kvote 6 dyr (4*)
 1  19.12.08  Oppland Skjåk Tispe 10 kg
   2  13.01.09  Oppland Lesja Tispe 10,3 kg  (bås)
   3  18.01.09  Oppland Nord-Fron Hann 14,1 kg (bås)
   4  02.02.09  Oppland Skjåk Hann 13 kg
   5  07.02.09  Oppland Lesja  Hann  14 kg 
   6  15.02.09  Oppland Vågå Tispe  8,2 kg (bås) 
Region 5  (pdf, 5 MB)
Kvote 8 dyr (5*)
 1  19.09.08  Hedmark Rendalen Hann 11,5 kg 
Region 6 (pdf, 16 kB)
Kvote 35 dyr (13*)
 1

 06.09.08

 Nord-Trøndelag Grong Hann Belastet kvoten
   2  18.10.08  Nord-Trøndelag Lierne Hann  
   3  09.11.08  Møre og Romsdal Surnadal Hann 17,0 kg
   4  16.11.08  Nord-Trøndelag Snåsa Hann 15 kg
   5  15.12.08  Sør-Trøndelag Oppdal Hann 12,0 kg
   6  04.01.09  Nord-Trøndelag Meråker Tispe Skadefelling
   7  09.01.09  Møre og Romsdal Surnadal Hann 13,8 kg
   8  10.01.09  Sør-Trøndelag Oppdal Tispe 7,6 kg
   9  11.01.09  Sør-Trøndelag Rennebu Hann 12,2 kg
   10  12.01.09  Sør-Trøndelag Selbu Tispe 10,6 kg
   11  13.01.09  Møre og Romsdal Sunndal Tispe  9,4 kg
   12  22.01.09  Sør-Trøndelag Rennebu Hann 14,4 kg
   13  27.01.09  Sør-Trøndelag Rennebu Tispe  
   14  30.01.09  Sør-Trøndelag Melhus Hann  
   15  31.01.09  Sør-Trøndelag Meldal Hann 14,5 kg
   16  03.02.09  Nord-Trøndelag Snåsa Tispe 10,0 kg
   17  04.02.09  Sør-Trøndelag Tydal Tispe 11,1 kg
   18  04.02.09  Møre og Romsdal Rauma  Hann  14,0 kg 
   19  07.02.09  Møre og Romsdal Norddal Tispe 8,5 kg 
   20  08.02.09  Møre og Romsdal Sunndal Hann 15,2 kg
   21  11.02.09  Sør-Trøndelag Åfjord Tispe Skadefelling
   22  13.02.09  Nord-Trøndelag Snåsa Hann  

Region 7 (pdf, 118 kb)
Kvote 5 dyr (3*)

 1  26.09.08   Nordland Hattfjelldal Tispe  9,5 kg
    2  03.10.08  Nordland Narvik Hann 13,6 kg
   3  11.01.09  Nordland Grane  Tispe  8,5 kg 
   4  30.01.09  Nordland Gildeskål Tispe 9,9 kg
   5  05.02.09  Nordland Vefsn Hann 15,0 kg
Region 8 (pdf, 1,6 MB)Kvote 26 (18*)  1  07.10.08  Troms Kvænangen Hann  
   2  31.10.08  Finnmark Porsanger Hann   
   3  10.12.08  Troms Målselv Tispe 9,2 kg
   4  27.01.09  Finnmark Porsanger Tispe  
   5  06.02.09  Finnmark Alta Hann  13,0 kg
   6  11.02.09  Finnmark Porsanger Hann 17,0 kg

* Hunndyrkvote

    Kontaktpersoner:

    Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00/97787000
    Susanne K. Hanssen, tlf 73 58 05 00

    Oppdatert: 23.03.2010