Ulvetispa i Osdalsreviret tilbake igjen


Oppdatert: 25.02.2009

Ulveparet som oppholder seg i Rendalen er foreldre til valpene som ble født i fjor.

Statens naturoppsyn har sporet ulv i Rendalen over en lengre periode. Hannulven i Osdalsreviret ble merket med GPS-sender 22. desember i fjor, for kunne gi forvaltningen en oversikt over hvilke områder dyrene bruker. Ved gjennomføringen av merkingen var det ikke kontakt med tispa.

SNOs feltpersonell har i en lengre periode sporet ulveflokken, men har ikke med sikkerhet kunne identifisere spor etter tispa. Imidlertid har det de siste ukene vært registrert en tispe med løpeblod. Resultatene etter DNA-prøver av blodet viser at det stammer fra den samme tispa som er mor til valpene. Ved hjelp av DNA-analyser av ekskrementer og blod er begge foreldredyrene og 3 valper registrert.


Hannulv merket i Rendalen 2008 (570 x 389) - Copyright: Lars Gangås - Statens naturoppsyn
Merking av en hannulv i Rendalen i 2008. Fotograf: Lars Gangås - Statens naturoppsyn.

Oppdatert: 25.02.2009

Kontakt