Foreløpig status på årets kvotejakt på gaupe


Oppdatert: 04.03.2009
Årets kvotejakt på gaupe startet 1. februar og siste jaktdag er 31. mars. Det ble åpnet for felling av totalt 119 gauper, bortsett fra i rovviltregion 1 Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder, hvor det er kvotefri jakt.

Så langt er 93 dyr felt, og jakta er avsluttet i region 3 Oppland, region 4 Oslo, Akershus og Østfold, region 5 Hedmark og region 7 Nordland.

Av dyr som er belastet kvoten i tillegg til dyr felt under jakt er to dyr påkjørt av bil, ett dyr påkjørt av tog og ett dyr felt på skadefellingstillatelse.

 Region                 

Kvote    
(hunndyrkvote**)      

Skutte dyr         (hunndyr)       

 Region 1

Kvotefri jakt

1

 Region 2

28 (8)

21 (6)

 Region 3

10 (4)

10 (2)

 Region 4

5* (3)

6 (2)

 Region 5

14 (7)

14 (3)

 Region 6

44 (22)

33 (15)

 Region 7 

10 (4)

8 (4)

 Region 8

8 (8)

 

Totalt

 119 (56)

93 (32)

* Kvoten utvidet med ett dyr
** Hunndyr over ett år


Les mer


Kontaktperson:

Jan Paul Bolstad, tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 04.03.2009

Kontakt