Viktige signaler fra Julussa-tispa


Oppdatert: 13.03.2009
Ulvetispa i Julussa-reviret i Hedmark ble torsdag merket med en GPS-sender. Signalene fra senderen vil gjøre det lettere å fastslå om den norske ulvestammen får tilført sårt tiltrengte nye gener.

Julussatispa blir merket av DN. - Copyright: Jørn Fremstad
Morten Kjørstad fra DN sjekker pulsen på Julussa-tispa,
som lå godt innpakket underen presenning etter radiomerkingen.
 
Foto: Jørn Fremstad 

DNA-analyser og sporinger viser at Julussa-tispa trolig har dannet par med en hann fra den finsk-russiske ulvestammen. Hvis tispa er drektig, vil det bli født et valpekull i mai. Det betyr mye å ha god oversikt over valpene, og GPS-signalene vil i stor grad bidra til dette.

– Ekskrementer fra eventuelle valper gjør det mulig å fastslå om innvandrerulven er faren. Derfor var det ekstra viktig å få merket tispa i Julussa-reviret, fastslår seniorrådgiver Morten Kjørstad i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Kan dø ut
Han presiserer at merkingen foregår i regi av DN. Direktoratet ønsker å gjennomføre dette på grunn av verdien nye gener vil ha for den norske ulvestammen. Uten slik tilførsel kan den sørskandinaviske ulvestammen på rundt 230 dyr i verste fall dø ut.

– Innvandring av ulv vil bidra til at stammen er levedyktig. Det gjør at valper født av par, hvor den ene er innvandrer, blir særlig viktige framover, sier Kjørstad.
 
Vil merke valper
Eventuelle valper etter Julussa-paret skal også merkes. Radiosignalene fra moren vil gjøre det enklere å spore avkommene.

– Vi ønsker å merke alle alfadyr i flokker som har tilhold innenfor forvaltningsområdet for ulv, sier Kjørstad.

SNO på sporet
Feltmannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) har drevet sporing av alfadyrene i Julussa-reviret i ei uke. Torsdag morgen mente de å ha lokalisert begge to, og helikopter ble satt inn i arbeidet. Ca. klokka 14 ble tispa bedøvd fra helikopteret, slik at halsbåndet med GPS-sender kunnes settes på og diverse prøver bli tatt.

Julussa-tispa var for øvrig øremerket fra før. Det viser seg at hun er sju år gammel, og under torsdagens merking veide hun 35 kilo. Det er i underkant av middels vekt for ei ulvetispe.

Hannulven ble ikke funnet torsdag. Neste mål er å få merket også ham.


Julussatispa - Copyright: Jørn Fremstad
Julussa-tispa er i ferd med å våkne etter å ha fått påsatt halsbåndet med GPS-senderen. Foto: Jørn Fremstad

Oppdatert: 13.03.2009

Kontakt