Løpende oppdatering av registrerte ynglinger av jerv


Oppdatert: 03.05.2010

Her finner du løpende oppdatering på registrerte ynglinger for 2009 basert på tilbakemeldinger fra registreringspersonellet.


Jerv  Lars Gangaas (532 x 286)
Jerv i vinterlandskap. Fotograf Lars Gangås

Statens naturoppsyn (SNO) har hovedansvaret for feltregistreringene, mens det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som er ansvarlig for en endelig oversikt over verifiserte jerveynglinger i henhold til det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. NINAs rapport skal foreligge 1. oktober.
 
Ynglende jervetisper benytter ofte de samme lokalitetene over flere år, og registreringsinnsatsen konsentreres derfor til områder hvor yngling er kjent fra tidligere. Hilokaliteter antas å ha spesielle egenskaper som foretrekkes av ynglende tisper, og det er flere eksempler på at samme lokalitet blir benyttet år etter år. Alle kjente hilokaliteter blir derfor undersøkt hvert år.

I 2009 er det i alt 236 tidligere kjente hilokaliteter i landet som skal undersøkes. I tillegg blir det lagt ned en betydelig innsats i å søke etter ynglehi i områder hvor yngling ikke er påvist tidligere. I fjor ble det påvist 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 årlige ynglinger.

Tabell over ynglinger av jerv 2009

Region       Fylke                       Kommune  Status Vurderingsdato  Merknader          
Region 1 Sogn og Fjordane Luster Dokumentert 25. mars Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 15. april
  Sogn og Fjordane Luster Dokumentert 18. april Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 18. april 
Region 3 Oppland Lesja Dokumentert 28. april  
  Oppland Nord-Fron Dokumentert 29. april  
  Oppland  Dovre  Dokumentert  15. juli  Barmarkskontroll 
Region 5  Hedmark  Tynset  Antatt  17. april   
  Hedmark  Rendalen  Antatt  19. april   
  Hedmark  Rendalen  Antatt  19. april   
  Hedmark  Engerdal  Antatt  19. april   
  Hedmark  Tolga  Dokumentert  24. april  Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 24. april etter flytting (til Tynset)
Region 6 Sør-Trøndelag Oppdal Usikker 28. mars Forsøk på hiuttak 18. april viste ingen tegn til yngling. Status endret fra antatt til usikker 
  Nord-Trøndelag Høylandet Dokumentert 20. april Antatt 1. april. Dokumentert 20. april ved funn av død valp
  Nord-Trøndelag Verdal Dokumentert  19. april  
  Nord-Trøndelag Lierne Antatt 21. april  
  Møre og Romsdal  Nesset  Antatt  21. april     
  Nord-Trøndelag Lierne Antatt 27. april  
  Sør-Trøndelag Selbu Dokumentert 28. april  
  Sør-Trøndelag  Oppdal  Dokumentert  1. mai  Tispe og en valp avlivet ved hiuttak 1. mai 
  Sør-Trøndelag Røros Dokumentert 6. mai  
  Møre og Romsdal  Rauma  Antatt  6. mai    
  Møre og Romsdal Sunndal Antatt 15. mai  
  Nord-Trøndelag Grong Antatt 25. juni Barmarkskontroll
Region 7 Nordland Rana Antatt 14. april  
  Nordland Saltdal Antatt 16. april  
   Nordland Beiarn Dokumentert 13. mai Antatt 18. april
  Nordland Sørfold Dokumentert 12. mai  
  Nordland Hattfjelldal Dokumentert 18. mai  
  Nordland Saltdal Antatt 18. juni Barmarkskontroll
Region 8 Finnmark Tana Antatt 15. april  
   Troms Målselv Antatt 16. april   
  Troms  Målselv  Antatt  17. april   
  Troms  Målselv  Antatt  17. april   
  Troms Målselv Antatt 17. april  
  Troms  Bardu  Antatt  17. april   
  Finnmark  Porsanger  Dokumentert  22. april    
  Troms  Nordreisa  Dokumentert  24. april    
  Finnmark  Alta  Dokumentert  26. april  Tispe og en valp avlivet ved hiuttak 26. april 
  Troms  Kvænangen  Dokumentert  4. mai  Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 4. mai 
  Troms  Salangen  Dokumentert  5. mai    
  Finnmark  Kautokeino  Dokumentert  11. mai    
  Troms Storfjord Dokumentert 14. mai  
  Finnmark  Kvalsund  Dokumentert  25. mai  Tispe og to valper avlivet ved hiuttak 27. - 29. mai.  
  Finnmark  Karasjok  Antatt  21. juni    

Status på lokalitetene i tabellen kan bli endret gjennom videre registreringer, kvalitetssikring og endelig gjennomgang av feltregistreringene.


Kontaktpersoner:

Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00
Morten Kjørstad, tlf 73 58 05 00
Susanne K Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 03.05.2010