Bjørn felt i Lierne


Oppdatert: 06.05.2009

En hannbjørn ble sent tirsdag kveld felt i Lierne i Nord-Trøndelag. Vedtak om felling ble fattet av Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Bjørnen som ble skutt i Lierne i mai 2009 - Copyright: Arne Jostein Devik/Statens naturoppsyn 
Bjørnen som ble skutt i Lierne har vært nærgående og lite
sky i møte med mennesker. Klikk på bildet for større versjon.
Foto: Arne Jostein Devik, Statens naturoppsyn.

Vedtaket ble fattet etter §14a i viltloven - felling av vilt i særlige tilfeller. Bakgrunnen for fellingen er at bjørnen over flere år har vært nærgående i forhold til mennesker. Den har ikke vært så sky som bjørner vanligvis er i møte med mennesker.

Bjørnen har aldri vært aggressiv, men har ikke vist tydelig respekt eller frykt for folk. Den har vært sett gjentatte ganger nær et bestemt gårdsbruk i Lierne. De siste årene er den forsøkt skremt bort fra området flere ganger, men uten hell.

DN regner det som lite sannsynlig at bjørnen ville endret adferd selv om man forsøkte å skremme den bort på nytt, og mener derfor at felling var det eneste aktuelle tiltaket.

Bjørnen ble observert i det aktuelle området i går. Gjennom funn av spor og synsobservasjoner ble den vurdert til å være samme bjørn som har oppholdt seg i området de siste årene.

Sent tirsdag kveld ble det fattet vedtak om felling av bjørnen. Statens naturoppsyn brukte både bakkemannskap med sporhunder og helikopter i fellingsforsøket. Etter noen timers søk ble bjørnen sporet opp og felt.

Kontaktperson:
Morten Kjørstad, tlf 73805470

Oppdatert: 06.05.2009

Kontakt