God oversikt over bjørner i Norge


Oppdatert: 08.05.2009

De siste tre årene har Direktoratet for naturforvaltning (DN) samlet inn materiale for å kunne gjøre DNA-analyser av bjørn. Resultatene viser at drøyt 120 bjørner er i Norge i løpet av året.

Bjørn - Copyright: Erlend Haarverg 
Foto: Erlend Haarverg. 
I fjor ble nøyaktig 120 individer påvist, takket være undersøkelser av hår, ekskrementer og vevsprøver. Flertallet av disse er kjent fra tidligere års innsamling av prøver. 

Årlig felles et relativt høyt antall bjørn Norge, som oftest i tiknytning til skade på husdyr.

Av 12 bjørner som døde i 2008 var 10 kjent fra DNA-innsamlinger i 2006 og 2007, mens en merket bjørn hadde vandret inn fra Sverige.

Fanger opp de fleste
– Vi konstaterer at DNA-analysene fanger opp de fleste bjørner, og at antallet som kommer fram gjennom analysene er ganske nært det faktiske antall bjørner som er i Norge i løpet av en sesong. At så mange som 11 av 12 av dyrene som døde i fjor var kjent, underbygger dette, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning. 

Innsamlingene i 2008 har fokusert på områder hvor det er ventet å finne hunnbjørner. Mer perifere bjørnefylker på Sørlandet, Vestlandet og Oppland fylke er ikke inkludert, og resultatet bekrefter at hunnbjørner kun er utbredt langs grensen mot nabolandene våre. Fortsatt er det bare fylkene Hedmark, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark som har hunnbjørner. Det er påvist vesentlig flere hannbjørner (80) enn hunnbjørner (40).

Unngå felling av hunnbjørn
– Vi har relativt få hunnbjørner, og forvaltningen har ikke nådd målet som Stortinget har satt for hvor mange bjørner vi skal ha. Derfor er det viktig å unngå felling av hunnbjørner. De er avgjørende for fortsatt vekst i bestanden, forteller Janne Sollie

Funn av ekskrementer viser at unge hannbjørner vandrer over store områder. En områdevis innsamling vil derfor ikke være tilstrekkelig til å fange opp slike hannbjørner som skifter område både mellom sesonger og innen en sesong.

På bakgrunn av de tre siste årenes DNA-innsamling i ulike områder vil direktoratet gå inn for at det fortsatt skal satses på en rutinemessig innsamling hvert år, og at dataene benyttes for å regne seg fram til antall årlige ynglinger. Dette krever også samordning med det skandinaviske bjørneprosjektet. 

Sikrer god oversikt
– Fra og med i år vil materiale til DNA-prøver bli samlet inn årlig i hele landet. Slik vil direktoratet sikre en løpende god oversikt over bestanden av bjørn, sier Janne Sollie

DNA-analysene utføres av Bioforsk Svanhovd. Rapportene finnes tilgjengelig på rovviltportalen.no og Bioforsk Svanhovds nettsider. Dataene fra innsamlingen i 2008 er tilgjengelig via Rovviltportalens kartinnsynsløsning (se lenke i menyen til høyre).

Fordeling av hann- og hunnbjørner i 2008 - Copyright: Direktoratet for naturforvaltning

Kartene viser fordelingen av hann- og hunnbjørner i Norge i 2008 basert på DNA-analysene. Klikk på kartet for større versjon. Kart: Direktoratet for naturforvaltning.

Oppdatert: 08.05.2009

Kontakt