Viktig ulv på vandring i Hedmark


Oppdatert: 29.05.2009
Ei ung ulvetispe fra Galven-reviret i Sverige har kommet til Norge. Den er viktig for ulvebestanden fordi faren er en finsk-russisk innvandrer. Direktoratet for naturforvaltning (DN) følger tispa spesielt nøye.

Kartet viser hvor ulvetispa fra Galven-reviret har vandret - Copyright: Direktoratet for naturforvaltning 
De gule markeringene viser hvordan ulvetispa har vandret
de siste ukene. Klikk på kartet for større versjon.
Sommeren 2008 ble det
født et ulvekull i Galven-reviret i Sverige. Kullet kan ha stor betydning for utviklingen av den skandinaviske ulvebestanden i årene som kommer. Faren til valpene har vandret inn fra Finland/Russland, og kullet er derfor ikke innavlet som de andre kullene i Skandinavia. Valpene i kullet ble radiomerket.

Den unge tispa fra Galven-reviret har på kort tid gått fra langt øst i Sverige, kommet inn i Norge i Trysil kommune, vandret sørover til Minnesund, og snudd nordover igjen til Hedmark. Siden tispa er radiomerket kan den følges lettere enn andre ulver.

Ulv på vandring er normalt
De aller fleste ungulver vandrer ut fra sitt opprinnelige revir når de er omtrent ett år gamle. Det betyr at det i disse dager er mange unge dyr på vandring, og at de kan opptre hvor som helst. De vandrer ofte langt. Det fører til at de eksponerer seg mer, kan opptre nær både folk og bebyggelse og derfor ofte blir observert.

På grunn av at tispa ikke er innavlet, vil DN følge dette individet spesielt nøye. En viktig grunn til dette er at ungulv på vandring ofte kan komme i kontakt med sau. For å unngå skader, og samtidig unngå utilsiktet felling av dette individet, blir det satt inn ekstra ressurser på å følge tispa.

Direktoratet vil på denne måten gi tispa en økt mulighet til å etablere seg som en del av den reproduserende ulvebestanden i Sør-Skandinavia, slik at den kan gi et viktig bidrag til redusert innavl i bestanden.


Kontaktperson:
Terje Bø
Tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 29.05.2009

Kontakt