Ulvevalper i Osdalen, men ikke i Julussa


Oppdatert: 29.05.2009
Det kjente ulveparet i Osdalen i Hedmark har fått åtte valper. Det første valpekullet i Norge i år er dermed ganske stort. Osdalsflokken består nå av foreldreparet med de nyfødte valpene, samt minst en fjorårsvalp som fortsatt er i reviret. Det er ikke sannsynlig at det blir født valper i Julussareviret i år.

Ulvevalper i Osdalen i Hedmark - Copyright: Statens naturoppsyn
Noen av de nyfødte valpene i Osdalen i Hedmark. Foto: Statens naturoppsyn.

Osdal_Julussa_revir_web 
Kartet viser hvordan Osdalsreviret og Julussareviret
plasserer seg i forhold til forvaltningsområdet for ulv
som Stortinget har vedtatt. Klikk på kartet for større
versjon.
Kart: Direktoratet for naturforvaltning.
Også i 2008 fødte tispa i Osdalsreviret et stort kull på minst sju valper, men kun tre overlevde fram til våren.

Foreldreparet i Osdalen ble radiomerket vinteren 2008/2009. Gjennom radiomerkingen har man kunnet følge ulvenes bruk av arealer i vinter. Flokken var da på 2 voksne og 3 valper.

De første dagene i mai 2009 stanset tispa opp i et område, og det ble antatt at hun hadde fått valper. Ved feltundersøkelser torsdag 28. mai kunne Statens naturoppsyn konstaterer at kullet var på åtte valper, og at minst en fjorårsvalp fortsatt var i området.

Osdalsparets revir er i hovedsak utenfor forvaltningssonen for ulv.

Hannen borte i Julussareviret
Tispa i Julussareviret ble også radiomerket i mars i år. Før merkingen var det påvist en hannulv med finsk/russisk opphav i reviret.

Til tross for omfattende feltarbeid i parringstida for ulv, samt ved oppfølging av den radiomerkede tispa i etterkant, har det ikke vært mulig å finne spor av hannulven.

Ut fra radiopeiling av tispa kan Direktoratet for naturforvaltning med stor sikkerhet si at det er lite sannsynlig at et valpekull er født i Julussareviret.

Dette tyder på at hannen ikke var tilstede under parringstida for tispa.


Kontaktperson:
Terje Bø
Tlf. 73 58 05 00

Oppdatert: 29.05.2009

Kontakt