Antall betingede fellingstillatelser for rovvilt er fastsatt


Oppdatert: 14.08.2009
Rovviltnemndene og Direktoratet for naturforvaltning har nå fastsatt hvor mange betingede fellingstillatelser for rovvilt som blir gitt for perioden fram til 15. februar 2010. Rovviltnemndene fastsetter kvotene i de regionene der bestandsmålene for rovdyr er nådd. I de andre regionene er det Direktoratet for naturforvaltning som avgjør antall betingede tillatelser.

Ved starten av hver beitesesong blir det gitt et visst antall betingede fellingstillatelser i hver av rovviltregionene i Norge. Dette er tillatelser som fylkesmennene administrerer. Dersom et rovdyr gjør skade på husdyr, kan fylkesmennene etter gitte kriterier gi tillatelse til å felle rovdyret. Når et rovdyr blir felt, faller en av de betingede fellingstillatelsene bort. Slike betingede tillatelser blir gitt for å forebygge og forhindre at bjørn, ulv, jerv eller gaupe gjør skade på bufe og tamrein.

Alle tilslag eller avslag på søknader om skadefellingstillatelser legges ut fortløpende på Rovviltportalen under ”Søk i fellingsvedtak”.


Tabell 1. Betingede fellingstillatelser på jerv 2009/2010 for 
                perioden 01.06.09 - 15.02.10

Forvaltnings-region

Nasjonalt 
mål (ynglinger)

Snitt 
2006- 2008

Myndighet

Antall
(individ)

Vedtak     

Region 1 Vest-Norge

-

0

    RRN

     6

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

       -

0

   RRN

  2

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

       4

6

  RRN

  3

Last ned vedtak

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

       -

       0

  RRN

  1

*

Region 5 Hedmark

       5

7

  RRN

  4

*

Region 6 Midt-Norge

      10

12

  RRN

  5

Last ned vedtak

Region 7 Nordland        10        9     DN       3

 Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark        10        18     RRN      10

*


Tabell 2. Betingede fellingstillatelser på gaupe 2009/2010 for 
                perioden 01.06.09 - 15.02.10

Forvaltnings-region

Nasjonalt 
mål (ynglinger)

Snitt 
2006 -2008

Myndighet

Antall
(individ)

Vedtak     

Region 1 Vest-Norge

 

1

    RRN

     2

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

     12

14

   RRN

  3

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

       5

6

  RRN

  3

Last ned vedtak

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

       6

       6

  RRN

  3

*

Region 5 Hedmark

      10

11

  RRN

  4

*

Region 6 Midt-Norge

      12

18

  RRN

  5

Last ned vedtak

Region 7 Nordland       10         8     DN      3

 Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark       10         9     DN      3

Last ned vedtak


Tabell 3. Betingede fellingstillatelser på bjørn 2009/2010 for 
                perioden 01.06.09 - 15.02.10

Forvaltnings-region

Nasjonalt 
mål
(ynglinger)

Myndighet

Antall
(individ)

Vedtak

Region 1 Vest-Norge

-

   RRN

1

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

      -

RRN

   1

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

      -

RRN

   4

Last ned vedtak

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

      -

RRN

   1

*

Region 5 Hedmark

      3

DN

    4

Last ned vedtak

Region 6 Midt-Norge

      4

DN

    4

Last ned vedtak

Region 7 Nordland

2

    DN

 1

Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark

6

    DN

 5

Last ned vedtak

Last ned nytt vedtak


Tabell 4. Betingede fellingstillatelser på ulv 2009/2010 for 
                perioden 01.06.09 - 15.02.10
 

Forvaltnings-region

Nasjonalt 
mål
(ynglinger)

Antall ynglinger i2008      

Myndighet

Antall
(individ)

Vedtak     

Region 1 Vest-Norge

       -

0

    RRN

       0

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

  -

0

  RRN

  1

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

  -

0

  RRN

  2

Last ned vedtak

Region 4
Oslo/Akershus/Østfold

Region 5 Hedmark**

  3

   3

  DN

  3

Last ned vedtak

Last ned nytt vedtak

Region 6 Midt-Norge

  -

0

   RRN

  2

Last ned vedtak

Region 7 Nordland

        -

0

     RRN

2

*

Region 8 Troms og Finnmark

        -

0

     RRN

5

*

* Kvote vedtatt etter møte i rovviltnemnda, vedtaket legges ut så snart det foreligger 
** Region 4 og 5 har felles mål om antall ynglinger av ulv innenfor forvaltningsområdet for ulv og har derfor felles kvote på betinget fellingstillatelser.


Kontaktpersoner:

Knut Morten Vangen, tlf 73 58 05 00
Morten Kjørstad,
tlf 73 58 05 00
Susanne K. Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 14.08.2009

Kontakt