Bestandsmålene for gaupe nådd i alle forvaltningsregioner


Oppdatert: 23.03.2010
Ny rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt viser at samtlige forvaltningsregioner for rovvilt nå har nådd nasjonalt fastsatt bestandsmål for gaupe. Alle forvaltningsregionene har dermed myndighet til å fastsette kvote for jakt på gaupe inneværende jaktår, i motsetning til sist jaktår hvor de to nordligste forvaltningsregionene ikke hadde myndighet.I samtlige forvaltningsregioner med unntak av region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) og region 7 (Nordland) er det registrert mindre endringer i antall familiegrupper sammenlignet med tidligere år.

 Forvaltningsregion                 

 Nasjonalt bestandsmål       

2007

2008

2009

Gjennomsnitt

1 Vest- Norge

 -

 1

0

 0

0,3

2 Sør-Norge

12

13,5

14

19,0 

 15,5

3 Oppland

5

6,5

5

6,5

 6,0

4 Oslo/Akershus/Østfold

6

6,5

5,5

7,5

 6,5

5 Hedmark

10

11,5

10,5

9,0

 10,3

6 Midt-Norge

12

15

23

26,5

 21,5

7 Nordland

10

8

9

 14,5

 10,5

8 Troms og Finnmark

10

12

9

9,0

 10,0

Sum

 65

74

76

 92

 80,7

I region 2 og 7 er det registrert en økning på 5-6 familiegrupper i hver av regionene i forhold til i 2008. Også i region 6 Midt-Norge har det vært en økning i antall familiegrupper av gaupe de siste år.

For hele landet ble det før jakt i 2009 registrert minimum 81-92 familiegrupper. Dette tilsvarer en beregnet totalbestand på 477-543 dyr. Til sammenligning ble det registrert minimum 72-76 familiegrupper før jakt i 2008, som tilsvarer en beregnet totalbestand på 429-452 dyr.

Les også:

- Nyhetssak og rapport på NINA (ekstern lenke)
- Endret status for antall familiegrupper av gaupe i Norge i 2009
- Fakta om gaupe på rovviltportalen


Kontaktpersoner:

Jan Paul Bolstad, tlf 73 58 05 00
Morten Kjørstad,
tlf 73 58 05 00
Susanne K. Hanssen, tlf 73 58 05 00

Oppdatert: 23.03.2010