243 bjørner kan felles under høstens jakt i Sverige


Oppdatert: 25.06.2009
Naturvårdsverket åpner for felling av inntil 243 bjørner i år, av en total bestand på ca  3200 bjørner.

Bjørn  (587 x 393) - Copyright: Bo Kristiansson
Illustrasjonsfoto. Fotograf Bo Kristiansson


Jakten i Sverige starter 21. august og varer til 15. oktober, bortsett fra i Norrbotten län hvor jakten avsluttes 30. september i deler av länet. I alt kan altså 243 bjørner felles, fordelt på 7 län. Dette er 10 flere enn kvoten som ble tildelt i fjor. I fjor ble 213 bjørner felt i løpet av jakten.

Naturvårdsverket viser til at bestanden av bjørn i Sverige er etter beregninger ut fra ekskrementinnsamling på ca 3200 bjørner. I Sverige er det et mål om en minimumsbestand på ca 1000 bjørner.

Fordeling av kvoten: 
- Värmlands län 2 bjørner
- Dalarnas län 35 bjørner
- Gävleborgs län 35 (+5) bjørner
- Västernorrlands län 22 (+4) bjørner
- Jämtlands län 70 bjørner
- Västerbottens län 24 bjørner 
- Norrbottens län 55 (+1) bjørner

Les mer på Naturvårdsverkets nettsider

Oppdatert: 25.06.2009

Kontakt