Bjørn felt i Pasvik


Oppdatert: 22.07.2009
En hannbjørn på 127 kg ble felt ved Skogfoss i Pasvik 21. juli 2009. Bjørnen ble felt av Statens naturoppsyn med hjemmel i naturmangfoldloven § 18c. Bakgrunnen for tillatelsen var at bjørnen over en lengre periode hadde oppholdt seg i nærheten av et gårdsbruk i området.

Oppdatert: 22.07.2009

Kontakt