Vil flytte «Galven-tispa»


Oppdatert: 29.07.2009

Den såkalte «Galven-tispa» i Hedmark vil bli forsøkt bedøvet og flyttet. Det har Direktoratet for naturforvaltning (DN) bestemt. Ulven vil bli sluppet fri i et område uten sauer på beite i Kongsvinger kommune.

- Ulvetispa blir forsøkt flyttet for å begrense muligheten for fremtidige skader på sau på beite i områdene der den nå oppholder seg, og for å gi sauebøndene i Hedmark forutsigbarhet i forhold til ulven, sier seksjonssjef Terje Bø i DN.

Den unge ulvetispa ble født i Galven-reviret i Sverige i fjor. I mai i år krysset ulven grensa til Norge, og har siden vært på vandring i Hedmark. Den vandret raskt fra Trysil til Minnesund, men forflyttet seg så nordover. Siden 10. juni har den oppholdt seg i området mellom Mjøsa og Glomma, sør for Hamar og Elverum.

Høy terskel for felling
Under vandringen i Hedmark har ulvetispa gjort skader på sau. I perioden fra 2. juni til 22. juli er det registrert 52 dokumenterte eller antatte ulveskader i de områdene der tispa har oppholdt seg. Likevel har DN avslått flere søknader om fellingstillatelse.

- Terskelen for å felle denne ulven er høy. Dette skyldes at tispa er avkom av en ulv som har innvandret fra den finsk/russiske ulvebestanden. Dyret har derfor stor verdi for den skandinaviske bestanden som er utsatt for innavl. Flytting er et uvanlig virkemiddel i norsk rovdyrforvaltning, men vi mener det er riktig i denne saken, sier Terje Bø.

Ulven vil bli bedøvet før den flyttes til Statskogs eiendom i Kongsvinger kommune i Hedmark. Den vil bli sluppet fri i et område uten sauer på beite.

Virkningsfull skremming
Under oppholdet i Hedmark har ulvetispa blitt fulgt tett gjennom signaler fra GPS- og VHF-sendere. Statens naturoppsyn (SNO) har flere ganger skremt ulven for å få den bort fra områder med stort potensial for skader på sau.

- Skremmingen har hatt positiv effekt ved at vi har unngått skader, men kun på kort sikt. Tispa har vendt tilbake etter kort tid. Vi ser det ikke som en tilfredsstillende løsning å fortsette med skremmeforsøkene og forsøker derfor å flytte dyret, sier Bø.

Oppdatert: 29.07.2009

Kontakt