Lisensfelling på fire ulver i Hedmark og Oppland


Oppdatert: 02.10.2009
Direktoratet for naturforvaltning har åpnet for lisensfelling på to ulver i Hedmark, og rovviltnemnda i region 3 Oppland har åpnet for felling av to ulver i Oppland.

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor forvaltningssonen er fra 1. oktober 2009 til 31. mars 2010.  Lisensfellingen av ulv iverksettes for å avverge framtidige skader på husdyr.

Totalt fire ulver kan felles i Hedmark og Oppland. I direktoratets vedtak om lisensfelling av to ulver i Hedmark er fellingsområde er fastlagt slik at det omfatter områder med et stort potensial for ulveskader på sau. Det er i løpet av sommeren dokumentert ca 170 ulveskader på sau innenfor dette området.

Fellingsområde omfatter ikke dagens leveområde for Osdalsflokken og Galven-tispa. Galven-tispa er avkom av en ulv innvandret fra Finland/Russland og er derfor spesielt verdifull.

I Oppland er det ikke foretatt noen områdeavgrensning for fellingsområde, og vedtaket om felling omfatter derfor hele fylket.

Les også

Oppdatert: 02.10.2009

Kontakt