53 kull med jervunger født i 2009


Jervetispe med unge løper på snø
Jervetispe med unge løper på snø
© Jon M Arnemo
Oppdatert: 23.03.2010

En ny rapport fra Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt utarbeidet av Norsk Institutt for naturforskning viser minimum 53 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge i 2009. Dette er en økning på to ynglinger i forhold til i fjor.

Bestandsestimatet for jerv er beregnet ut fra et gjennomsnitt av minimum antall ynglinger de siste tre år. Årets rapport gir et estimat på 330 voksne individer våren 2009. Tilsvarende estimat for 2008 var på 339 voksne individer. Både i 2007 og i 2008 ble det registrert 51 ynglinger i Norge

I Norge er det fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige ynglinger av jerv, som videre er fordelt på fem av åtte rovviltregioner. Alle rovviltregioner med nasjonalt fastsatte bestandsmål er over målet, med unntak av region 7 - Nordland som er under bestandsmålet på 10 årlige ynglinger.

De største endringene i antall ynglinger fra 2008 til 2009 er registrert i region 5 - Hedmark og region 7 - Nordland. I Nordland er det en økning på fire ynglinger, mens det i Hedmark er tre færre ynglinger enn i fjor.

Oppdatert: 23.03.2010