Viktige ulver på vandring


Ulv på vandring. Illustrasjonsfoto
Ulv på vandring. Illustrasjonsfoto
© Ole Knut Steinset
Oppdatert: 30.05.2010
DNA-analyser har påvist at et kull med ulvevalper som er født i Norge, har en innvandret ulv fra Finland/Russland som far. Disse valpene er dermed ikke innavlet slik de skandinaviske ulvene er.

Det er i Kynna-reviret i Hedmark at det er påvist at et ulvepar har fått valper. Valpene ble født i 2008. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt slo sist vinter fast at det levde en flokk på sju dyr i dette reviret. Sporinger viste at flokken besto av to voksne dyr og fem valper.

Både foreldreparet og fire valper er nylig identifisert gjennom analyser av DNA-materiale. Basert på analysene kan forskerne slå fast at valpene er avkom etter en finsk-russisk ulv.

- Valpene har nå vandret ut fra sitt opprinnelige revir, og leter etter maker i Norge eller Sverige. Når de etablerer seg vil de gi viktige bidrag til en ulvebestand som er sterkt påvirket av innavl, sier seksjonssjef Terje Bø i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Innvandret fra øst 
DNA-analysene har avslørt at faren til valpene er den samme ulven som ble påvist etter funn av ekskrementer ved Åsta i Åmot kommune i Hedmark i januar 2007. Prøvesvarene fra den gang slo fast at ulven hadde vandret inn fra Finland/Russland.

Siden er det ikke funnet DNA fra denne ulven før den ble påvist gjennom et stort materiale av prøver fra vinteren 2008/2009. Prøvene viste at det var denne ulven som hadde funnet seg til rette med en make i Kynna-reviret. Dette reviret ligger innenfor forvaltningsområdet for ulv.

- En av valpene som nå er på vandring befinner seg trolig i Sverige. Valpene er ikke radiomerket. Forhåpentligvis vil analyser av DNA-materiale som samles inn kommende vinter avdekke om dyrene etablerer seg med maker, og i tilfelle hvor, sier Bø.

Oppdatert: 30.05.2010