Bidra i registrering av familiegrupper av gaupe


Oppdatert: 23.03.2010
Snøen legger seg over det meste av landet og gjør det igjen mulig å finne spor etter gaupa. For å få best mulig oversikt over antall familiegrupper av gaupe, trenger Statens naturoppsyn (SNO) din hjelp.

SNO ønsker at alle som ser gaupespor i snøen, og mistenker at det kan være to eller flere dyr i følge, varsler den lokale rovviltkontakten straks. På denne måten kan alle delta i registreringen av bestanden. Ditt bidrag kan være viktig! Sesongen for registrering løper frem til 1. mars.

Gaupe på høststi

Oppdatert: 23.03.2010