Nye ulverapporter fra det nasjonale overvåkingsprogrammet


Oppdatert: 23.03.2010
Det nasjonale overvåkingsprogrammet har publisert en ny statusrapport for ulv basert på sporinger på snø vinteren 2008-2009, og en rapport basert på DNA-analyser av innsamlet ekskrementmateriale.

I følge statusrapporten ble det vinteren 2008-2009 registrert totalt 25-26 ulver i Norge, hvorav 20 i 3 helnorske familiegrupper. Totalt i Skandinavia ble det registrert minimum 213 og maksimalt 252 ulver.

DNA-rapporten konkluderer med at det er registrert totalt fire kull hvor en finsk-russisk innvandrer er en av foreldrene. Den Sør-Skandinaviske ulvebestanden er sterkt preget av innavl. Dersom disse valpene inngår i framtidig reproduksjon vil dette ha stor betydning for bestanden og dens fremtidige overlevelse.  

Oppdatert: 23.03.2010