I dag starter kvotejakta på gaupe


Gaupe
Gaupe
© Lars Gangås
Oppdatert: 23.03.2010
Det kan felles 149 gauper i områder det er fastsatt kvote for jakt på gaupe i Norge. Jakta varer frem til 31. mars 2010.

Bestanden av gaupe i Norge har de siste 5 årene økt, etter en nedgang fra 1999 og frem til 2004. Beregninger før kvotejakt i 2009 viser at bestanden teller mellom 477 og 543 dyr, noe som tilsvarer mellom 81 og 92 familiegrupper av gaupe. Gaupebestanden ligger dermed over bestandsmålet som Stortinget har satt om 65 årlige ynglinger.

Økningen i gaupebestanden har ført til at bestandsmålet for gaupe er oppnådd i alle forvaltningsregionene for. Rovviltnemndene i hver forvaltningsregion har dermed myndighet til å fastsette kvote for jakt på gaupe inneværende jaktår. I rovviltregion to til og med åtte åpnes det for at 149 dyr kan felles, men jakta skal stanses dersom flere enn 58 hunngauper blir skutt. Dette er den største kvoten som er satt siden det ble innført kvotejakt på gaupe i Norge.

Kvoter for de ulike regionene:

Region   Totaltkvote   Maksimal hunndyrkvote** 
Region 1 - Vest-Norge*

 

 
Region 2 - Sør-Norge

 28

 10

Region 3 - Oppland

 11

 5

Region 4 - Oslo/Akershus/Østfold

 9

 4

Region 5 - Hedmark

 10

 4

Region 6 - Midt-Norge
MDs klageavgjørelse

 65

 25***

Region 7 - Nordland

 16

 8

Region 8 - Troms/Finnmark

 10

 2

 Totalt

 149

 58


* kvotefri jakt
** hunndyr over ett år
*** Rovviltnemndas vedtak ble påklaget og Miljøverndepartementet omgjorde nemndas vedtak, og reduserte hunndyrkvoten

Under fjordårets kvotejakt på gaupe ble det felt 110 gauper av en totalkvote på 119 dyr. Dette er det høyeste antall som er felt under jakt på over 10 år. I 2008 ble 90 gauper tatt ut av en totalkvote på 96 dyr.

Oppdatert: 23.03.2010