Oversikt over jerv felt på lisensfelling


Jerv i vinterlandskap
Jerv i vinterlandskap
© Lars Gangås
Oppdatert: 20.03.2010
Lisensfellingsperioden for jerv startet 10. september og varer til og med 15. februar. Foreløpig er 48 jerver felt.

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er fastsatt til 39 årlige ynglinger (ungekull), se St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. nr. 174 (2003-2004). Jervebestanden beregnes ut fra yngleregistreringer de tre siste år. l løpet av perioden 2007 -2009 er det registrert henholdsvis 51, 51, og 53 ynglinger på landsbasis. Alle regioner ligger over bestandsmålet for sin region, bortsett fra region 7 Nordland, som ligger under det regionale bestandsmålet på 10 årlige ynglinger. 

Lisensfelling for å regulere bestanden
I henhold
 til rovviltforskriften åpnes det for regulering av bestanden av jerv når denne ligger over Stortingets målsetting. En viktig forutsetning er at bestanden av jerv ikke kommer i fare. Det er lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv påfører bufe- og tamreinnæring.

Totalt 102 jerver kan felles
Kvote for lisensfelling i Nordland er fattet av Direktoratet for naturforvaltning basert på tilråding fra rovviltnemnda. I de øvrige regioner er bestandsmålet oppnådd og det er dermed de regionale rovviltnemndene som har fattet vedtak om kvoter for årets lisensfelling av jerv.

I år kan det felles totalt 102 dyr på lisensfelling. Hunndyrkvotene er satt til 64 dyr.

Oversikt over jerv felt på lisensfelling (klikk på region for å få opp vedtak om lisensfelling):

Region                           

Nr    

Dato felt

Fylke                     Kommune     Kjønn   Merknader

Region 1 (pdf, 22 kB)
Kvote 6 dyr (6*)

           

Region 3 (pdf, 29 k)
Kvote 5 dyr (3*)

 1  27.09.09  Oppland Nord-Fron Tispe  
   2  29.01.10  Oppland Skjåk Tispe  
Region 5  (pdf, 14 MB)
Kvote 8 dyr (5*)
 1  29.09.09  Hedmark Stor-Elvdal Tispe  
   2  31.01.10  Hedmark Trysil Hann  
   3  05.02.10   Hedmark Trysil Hann   
   4  06.02.10  Hedmark Trysil Tispe  
Region 6 (pdf, 16 kB)
Kvote 35 dyr (10*)
 1

 30.11.09

 Sør-Trøndelag Meldal Tispe  
   2  04.12.09  Sør-Trøndelag Oppdal Hann  
   3  17.12.09  Møre og Romsdal Norddal Tispe  
   4  02.01.10  Sør-Trøndelag Oppdal Hann  
   5  02.01.10  Sør-Trøndelag Oppdal Tispe  
   6  02.01.10  Møre og Romsdal Surnadal Tispe  
   7  18.01.10  Møre og Romsdal Sunndal Tispe  
   8  19.01.10  Sør-Trøndelag Meldal Tispe  
   9  26.01.10  Nord-Trøndelag Meråker Hann  
   10  06.02.10  Nord-Trøndelag Stjørdal Hann  
   11  15.02.10  Nord-Trøndelag Snåsa  Hann  

Region 7 (pdf, 82 kb)
Kvote 10 dyr  (6*)

 1  01.10.09   Nordland Saltdal Tispe  
    2  04.10.09  Nordland Tysfjord Tispe  
   3  05.10.09  Nordland Sørfold Tispe   
   4  08.10.09  Nordland Grane Hann  
   5  17.11.09  Nordland Saltdal Tispe  
   6  23.11.09  Nordland Saltdal Hann   
   7  04.02.10  Nordland Fauske Hann  
Region 8 (pdf, 42 MB)Kvote 38 (34, 4 i sone A*) Kontakt fylkesmannen for mer info tlf  1  25.09.09  Finnmark Porsanger Hann  
   2  10.10.09  Finnmark Nesseby Hann    
   3  30.10.09  Troms Målselv Tispe  
   4  05.11.09  Troms Målselv Hann  
   5  07.11.09  Troms Balsfjord Tispe   
    6  26.11.09  Troms Målselv Hann  
    7  05.12.09  Troms Målselv Hann  
    8  16.12.09  Finnmark Porsanger Tispe  
   9  01.01.10  Finnmark Porsanger Tispe  
   10  20.01.10  Finnmark Sør-Varanger Tispe  Skadefelling
   11  27.01.10  Troms Salangen Hann  
   12  30.01.10  Finnmark Sør-Varanger Hann  Skadefelling
   13  31.01.10  Finnmark Nesseby Hann  Skadefelling
   14  01.02.10  Troms Salangen Tispe  
   15  08.02.10  Troms Bardu Hann  Skadefelling
    16  09.02.10  Finnmark Tana Hann  Skadefelling
   17  10.02.10  Finnmark Tana Tispe  Skadefelling
   18  10.02.10  Finnmark Nesseby Hann  Skadefelling
    19  11.02.10  Finnmark Tana Tispe  Skadefelling 
   20  12.02.10  Finnmark Tana Hann  Skadefelling
   21  12.02.10  Finnmark Vadsø Tispe  Skadefelling
   22  13.02.10  Troms Salangen Tispe  
   23  14.02.10  Finnmark Nesseby Hann  Skadefelling
   24  15.02.10  Troms Storfjord Hann  Skadefelling

* Hunndyrkvote


   

  Oppdatert: 20.03.2010

  Kontakt
  Morten Kjørstad TLF: Tlf 73 58 05 00


  Knut Morten Vangen
  Tlf 73 58 05 00

  Susanne K Hanssen
  Tlf 73 58 05 00