Merket Osdals-ulven


Oppdatert: 30.05.2010

Lederhannen i Osdals-flokken ble merket i dag, fredag. I tillegg skal Galven-tispa og de andre lederulvene i de etablerte helnorske ulverevirene i Hedmark merkes.

Ulvene merkes for å overvåke bestanden i forhold til Stortingets fastsatte mål om tre årlige valpekull innenfor forvaltningsområdet for ulv, og for å ta vare på viktige gener.

Merking av Osdalshannen

Så presis som mulig
– Vi ønsker så presis informasjon som mulig, blant annet om utbredelsen av revirene. For å få det, må vi vite mer om lederdyrene i flokkene, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

I dag ble begge Osdalsdyrene bedøvet fra helikopter. Dyrene oppholdt seg da i et område hvor det var lett å få skutt bedøvelsespiler i dem. Kun hannen fikk nytt halsbånd.

 – Årsaken er at tispa hadde tegn til slitasje på nakken. Derfor ville vi ikke sette på henne nytt halsbånd nå, sier veterinær Jon Arnemo som sammen personell fra Statens naturoppsyn merker ulvene.

Ulveparene som skal merkes har revir i Osdalen i Rendalen og Åmot kommuner, Julussdalen i Åmot, Elverum og Trysil kommuner og Kynndalen som ligger i Elverum, Våler og Åsnes kommuner.

Flyttes bort fra sauen
Galven-tispa har vandret over store områder på vestsiden av Glomma i sommer og høst. Etter at den er forsøkt merket, skal den flyttes til Varaldskogen på østsiden av Glomma inne i forvaltningsområdet for ulv. Det betyr lenger unna sauens beiteområder.

– Faren til Galven-tispa er finsk-russisk innvandrer, og derfor kan genene til tispa bli et verdifullt bidrag til en skandinavisk ulvebestand preget av innavl. For å kunne ta særskilt hensyn til slike dyr, er det viktig å merke denne tispa, sier Vangen.

Født to kull i 2009
I 2009 ble det født to valpekull i Norge, og det ene var innenfor forvaltningsområdet for ulv. De siste registreringene gjort på snø denne vinteren viser at vi har 39-45 ulver som holder til i Norge eller lever på tvers av riksgrensen.

Oppdatert: 30.05.2010