Ung ulvetispe avlivet


Oppdatert: 12.02.2010
Etter meldinger om en skadet ulv på Storsjøen i Hedmark har Statens naturoppsyn avlivet en ung ulvetispe etter muntlig tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning.

Skadet ulv felt på Storsjøen - Copyright: Lars Gangås  Skadet ulv felt på Storsjøen - Copyright: Lars Gangås 
Den skadde ulvetispa ble felt fra helikopter på Storsjøen i går. Foto: Lars Gangås. Skadene i høyre bakfot førte til at den slepte foten etter seg. Foto: Lars Gangås

Ulven, ei ung tispe, hadde en defekt venstre bakfot og gikk alene. SNO har søkt etter ulven siden første melding kom inn fredag 5.02. Det ble benyttet helikopter i dag for først å vurdere ulvens tilstand. Tilstanden ble dokumentert med video. Deretter ble ulven skutt fra luften.

Helikopter ble benyttet av hensyn til sikker og effektiv gjennomføring. Storsjøen er regulert og isen kan være usikker. SNO hadde stasjonert helikopter i området ifm forsøk på forvaltningsmerking av ulv.

Ulven vil bli fraktet til veterinærinstituttet for nærmere undersøkelse.

Oppdatert: 12.02.2010

Kontakt