Gammel skade på ulvetispa


Oppdatert: 12.02.2010
Det var etter meldinger om en skadet ulv at Statens naturoppsyn på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning avlivet en ulv på Storsjøisen i går. Røntgenundersøkelser av ulven viser at skaden var gammel.

Ulven, ei ung tispe, hadde en defekt bakfot og gikk alene. SNO har søkt etter ulven siden første melding kom inn fredag 5. februar.

Det ble benyttet helikopter for først å vurdere ulvens tilstand, før ulven ble skutt fra luften. Ulven ble fraktet til veterinærinstituttet i Trondheim hvor den umiddelbart ble undersøkt.


Flere brudd
Undersøkelser med avansert røntgen viser at høyre lårbein hadde flere brudd i øvre del. Skaden har ført til at ulven ikke kunne bruke benet som normalt, og tispa har gått på tre føtter i lang tid.

Røntgenundersøkelsen viser også at det er delvis sammengrodde benfragmenter i øvre del av låret. Dette viser at skaden har oppstått senest for noen måneder siden. Musklene i låret var betydelig redusert, siden foten ikke har vært i bruk.

Ukjent årsak
Det kan ikke fastslås hvordan skaden har oppstått. Veterinærinstituttet i Trondheim vil foreta en grundig obduksjon av ulvetispa.


 

 110211 ulvetispe 5 (533 x 454)
 Bilde fra Curato Røntgen.

Oppdatert: 12.02.2010

Kontakt