48 jerver felt i lisensfellingsperioden


Jerv på vintervidda
Jerv på vintervidda
© Lars Gangås
Oppdatert: 16.03.2010

Lisensfellingsperioden på jerv ble avsluttet i går, mandag 15. februar. Det ble åpnet for felling av 102 dyr og av disse maksimalt 64 tisper. 48 jerver ble felt.


Det nasjonale bestandsmålet for jerv er fastsatt til 39 årlige ungekull. l perioden 2007-2009 er det registrert henholdsvis 51, 51, og 53 ungekull av jerv på landsbasis.

Felt flere enn noen gang
Direktoratet for naturforvaltning vedtok kvoten for lisensfelling i Nordland, basert på tilråding fra rovviltnemnda. I de øvrige regioner er bestandsmålet nådd, og det er dermed de regionale rovviltnemndene som har vedtatt kvotene for årets lisensfelling av jerv.

Av årets kvote på totalt 102 dyr ble 48 felt. Det har aldri tidligere blitt felt så mange jerv i løpet av lisensfellingsperioden. Sist år ble det felt 40 av en kvote på 89.

 

Direktoratet vurderer ekstraordinære uttak
Ekstraordinære uttak av jerv vil være aktuelt også denne våren. Dette vurderes fortløpende av direktoratet ut fra bestandssituasjonen for jerv i de ulike områdene, skadesituasjonen på sau og rein og ut fra resultatet av siste sesongs lisensfelling.


Oversikt over jerv felt på lisensfelling
(klikk på region for å få opp vedtak om lisensfelling):

Region                           

Nr    

Dato felt

Fylke                     Kommune     Kjønn   Merknader       

Region 1 (pdf, 22 kB)
Kvote 6 dyr (6*)

           

Region 3 (pdf, 29 k)
Kvote 5 dyr (3*)

 1  27.09.09  Oppland Nord-Fron Tispe  
   2  29.01.10  Oppland Skjåk Tispe  
Region 5  (pdf, 14 MB)
Kvote 8 dyr (5*)
 1  29.09.09  Hedmark Stor-Elvdal Tispe  
   2  31.01.10  Hedmark Trysil Hann  
   3  05.02.10   Hedmark Trysil Hann   
   4  06.02.10  Hedmark Trysil Tispe  
Region 6 (pdf, 16 kB)
Kvote 35 dyr (10*)
 1

 30.11.09

 Sør-Trøndelag Meldal Tispe  
   2  04.12.09  Sør-Trøndelag Oppdal Hann  
   3  17.12.09  Møre og Romsdal Norddal Tispe  
   4  02.01.10  Sør-Trøndelag Oppdal Hann  
   5  02.01.10  Sør-Trøndelag Oppdal Tispe  
   6  02.01.10  Møre og Romsdal Surnadal Tispe  
   7  18.01.10  Møre og Romsdal Sunndal Tispe  
   8  19.01.10  Sør-Trøndelag Meldal Tispe  
   9  26.01.10  Nord-Trøndelag Meråker Hann  
   10  06.02.10  Nord-Trøndelag Stjørdal Hann  
   11  15.02.10  Nord-Trøndelag Snåsa  Hann  

Region 7 (pdf, 82 kb)
Kvote 10 dyr  (6*)

 1  01.10.09   Nordland Saltdal Tispe  
    2  04.10.09  Nordland Tysfjord Tispe  
   3  05.10.09  Nordland Sørfold Tispe   
   4  08.10.09  Nordland Grane Hann  
   5  17.11.09  Nordland Saltdal Tispe  
   6  23.11.09  Nordland Saltdal Hann   
   7  04.02.10  Nordland Fauske Hann  
Region 8 (pdf, 42 MB)Kvote 38 (34, 4 i sone A*) Kontakt fylkesmannen for mer info tlf  1  25.09.09  Finnmark Porsanger Hann  
   2  10.10.09  Finnmark Nesseby Hann    
   3  30.10.09  Troms Målselv Tispe  
   4  05.11.09  Troms Målselv Hann  
   5  07.11.09  Troms Balsfjord Tispe   
    6  26.11.09  Troms Målselv Hann  
    7  05.12.09  Troms Målselv Hann  
    8  16.12.09  Finnmark Porsanger Tispe  
   9  01.01.10  Finnmark Porsanger Tispe  
   10  20.01.10  Finnmark Sør-Varanger Tispe  Skadefelling
   11  27.01.10  Troms Salangen Hann  
   12  30.01.10  Finnmark Sør-Varanger Hann  Skadefelling
   13  31.01.10  Finnmark Nesseby Hann  Skadefelling
   14  01.02.10  Troms Salangen Tispe  
   15  08.02.10  Troms Bardu Hann  Skadefelling
    16  09.02.10  Finnmark Tana Hann  Skadefelling
   17  10.02.10  Finnmark Tana Tispe  Skadefelling
   18  10.02.10  Finnmark Nesseby Hann  Skadefelling
    19  11.02.10  Finnmark Tana Tispe  Skadefelling 
   20  12.02.10  Finnmark Tana Hann  Skadefelling
   21  12.02.10  Finnmark Vadsø Tispe  Skadefelling
   22  13.02.10  Troms Salangen Tispe  
   23  14.02.10  Finnmark Nesseby Hann  Skadefelling
   24  15.02.10  Troms Storfjord Hann  Skadefelling

* Hunndyrkvote


     

    Oppdatert: 16.03.2010