Galven-tispa er flyttet og merket


MMS-bilde av Galventispa
Galven-tispa ble onsdag flyttet og merket.
© MMS tatt av Lars Gangås
Oppdatert: 25.03.2010
Bedre fremkommelighet, både for folk og ulv. Det er hovedårsaken til at Statens naturoppsyn (SNO) onsdag lyktes med å flytte og merke den såkalte Galven-tispa.

Galven-tispa har vandret over store områder på vestsiden av Glomma siden sommeren 2009. På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) har SNO forsøkt å bedøve ulven, med tanke på å merke og flytte den lengre bort fra sauens beiteområder.

 Mye snø og ulendt terreng har gjort oppgaven krevende for mannskapene som har vært ute for å spore ulven. I tillegg er tispa svært sky, men onsdag formiddag ble den bedøvet ved Grevlingberget i Grue kommune og fraktet med helikopter til Statskogs arealer i Kongsvinger kommune på østsiden av Glomma. Her ble ulven merket av veterinær og sluppet fri.

Ut på åpne flater

Mildværet de siste dagene endret konsistensen på snøen, slik at det ble lettere for ulven å ta seg fram også på åpen mark. Trolig er det en viktig årsak til at ulven endret bevegelsesmønster, slik at det ble mulig å gjennomføre merkingen.

 – Bakkemannskapene våre la ned en stor innsats med å spore og presse tispa fra skogen og ut i mer åpent landskap. Dermed fikk vi muligheten til å bedøve den fra helikopter, sier seksjonssjef Kjartan Knutsen i Rovviltseksjonen i SNO.  Avstanden kan maksimalt være ti meter mellom skytter og ulv for å kunne bedøve dyret. Det gjør oppgaven langt mer krevende enn om dyret skal felles.

Har fulgt ulvens bevegelser

SNO har jevnlig hatt folk i området hvor Galven-tispa har oppholdt seg, for å følge med på ulvens bevegelser. Det er gjort flere forsøk på merking og flytting, men av hensyn til dyret har ikke sporingen vært like intensiv hele tiden.

 – Vi har trukket oss tilbake før belastningen er blitt for stor for dyret, i forhold til å få hvile og mat. Denne vurderingen er gjort av oss i samråd med veterinæren som er ansvarlig for merkingen, opplyser Knutsen.

Ulv med viktige gener

Galven-tispa er avkom etter en finsk-russisk innvandrer. Derfor er flere tiltak forsøkt, og felling har vært vurdert som en siste utvei.

 – Genene til tispa kan bli et verdifullt bidrag til en skandinavisk ulvebestand preget av innavl. For å kunne ta særskilt hensyn til slike dyr, er det viktig å merke denne ulven, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i DN.  Håpet er at tispa vil holde seg i områder hvor det ikke er sauer på beite.  – Galven-tispa er nå merket, og vi vil følge bevegelsene hennes tett. Siden vi ikke har gjort noe tilsvarende tidligere, har vi ingen garanti for at hun ikke går tilbake til områdene hun oppholdt seg i, sier Vangen.

Oppdatert: 25.03.2010