Fortløpende oversikt over ekstraordinære uttak av jerv


Direktoratet for naturforvaltning (DN) har iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder for å redusere skadene på sau og tamrein. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn.
Jerv i vinterlandskap
Jerv i vinterlandskap
© Lars Gangås

Lisensfelling for å regulere bestanden

Norge har i dag en bestand av jerv som ligger over målsettingen som Stortinget har vedtatt. Dermed er det også grunnlag for å felle jerv, uten at bestanden kommer i fare. Det er lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv påfører bufe- og tamreinnæring.

Lisensfellingsperioden på jerv startet 10. september og varer til og med 15. februar. I år ble det åpnet for felling av 102 dyr. I løpet av lisensfellingsperioden ble det felt totalt 48 dyr.

Vedtak om ekstraordinære uttak våren 2010

Direktoratet har vurdert om uttaket som er gjort gjennom lisensfelling er tilstrekkelig ut fra skadehistorikken/skadepotensialet i ulike områder, samt de føringer som er lagt i regional forvaltningsplan i forhold til den differensierte forvaltningen av jerv.

På bakgrunn av dette har Direktoratet for naturforvaltning i perioden fra 15. februar i vår fattet  vedtak om ekstraordinært uttak i de områder hvor det ikke er mål om yngling og hvor skadehistorikken/skadepotensialet er stort.

Fortløpende oversikt over uttak av jerv i henhold til vedtak:

Region    Nr Dato felt   Fylke                       Kommune    Kjønn     Merknader    
Region 1    03.03.10 Sogn og Fjordane Luster Tispe   
    2  03.03.10 Sogn og Fjordane Lærdal Tispe    
  3  04.03.10 Sogn og Fjordane Luster Hann   
  4  09.04.10 Aust-Agder Bykle Hann   
  5  11.04.10 Sogn og Fjordane Årdal Tispe  
  6  11.04.10 Sogn og Fjordane Luster Hann  
Region 5 1  27.04.10 Hedmark Stor-Elvdal Valp Hiuttak
  2  27.04.10 Hedmark Stor-Elvdal Valp Hiuttak
Region 6 1  27.02.10 Nord-Trøndelag Namsos Tispe  
   2  02.03.10 Nord-Trøndelag Namsskogan Hann   
  3  02.03.10 Nord-Trøndelag Namsskogan Tispe  
  4  04.03.10 Nord-Trøndelag Høylandet Tispe  
  5  17.03.10 Nord-Trøndelag Høylandet Hann  
  6  21.03.10 Møre og Romsdal Nesset Hann  
   11.04.10  Møre og Romsdal  Sunndal  Hann    
  8  22.04.10 Sør-Trøndelag Rennebu Tispe Hiuttak
  9  22.04.10 Sør-Trøndelag Rennebu Valp Hiuttak
  10  22.04.10 Sør-Trøndelag Rennebu Valp Hiuttak
  11  22.04.10 Sør-Trøndelag Rennebu Valp Hiuttak
  12  26.04.10 Sør-Trøndelag Oppdal Tispe Hiuttak
  13  26.04.10 Sør-Trøndelag Oppdal Valp Hiuttak
  14  26.04.10 Sør-Trøndelag Oppdal Valp Hiuttak
  15  29.04.10 Møre og Romsdal Nesset Valp Hiuttak
  16  29.04.10 Møre og Romsdal Nesset Valp Hiuttak
  17  11.05.10 Nord-Trøndelag Høylandet Valp Hiuttak
  18  19.05.10 Sør-Trøndelag Oppdal Valp Hiuttak
  19  19.05.10 Sør-Trøndelag Oppdal Valp Hiuttak
  20  26.05.10 Møre og Romsdal Nesset  Tispe Hiuttak
Region 8 1  24.02.10 Finnmark Kautokeino Hann    
  2  25.02.10 Finnmark Alta Hann    
  3  28.02.10 Troms Storfjord Tispe  
  4  28.02.10 Troms Storfjord Tispe  
  5  02.03.10 Troms Lenvik Tispe  
  6  15.03.10 Troms Storfjord Tispe  
  7  21.03.10 Troms Lavangen Tispe  
   8  26.03.10  Troms  Storfjord  Hann     
  9  21.04.10 Troms Nordreisa Tispe Hiuttak
  10  21.04.10 Troms Nordreisa Valp Hiuttak
  11  21.04.10 Troms Nordreisa Valp Hiuttak
  12  26.04.10 Finnmark Tana/Nesseby Tispe Hiuttak
  13  26.04.10 Finnmark Tana/Nesseby Valp Hiuttak
  14  26.04.10 Finnmark Tana/Nesseby Valp Hiuttak
  15  26.04.10 Finnmark Tana/Nesseby Valp Hiuttak
  16  06.05.10 Troms Kvænangen Tispe Hiuttak
  17  06.05.10 Troms Kvænangen Valp Hiuttak
  18  06.05.10 Troms Kværnangen Valp Hiuttak
  19  07.05.10 Troms Nordreisa Tispe Hiuttak
  20  07.05.10 Troms Nordreisa Valp Hiuttak
  21   09.05.10  Finnmark  Måsøy  Tispe  Hiuttak 
  22   09.05.10  Finnmark  Måsøy  Valp  Hiuttak 
  23   09.05.10  Finnmark  Måsøy  Valp  Hiuttak 
  24   14.05.10  Troms  Gratangen  Valp  Hiuttak 
  25  15.05.10 Troms Gratangen Tispe Hiuttak

Oppdatert: 28.05.2010