Foreløpig felt 123 gauper


Gaupe på Langedrag
Illustrasjonsfoto
© Roy Managersnes
Oppdatert: 16.03.2010

I år ble det åpnet for felling av 149 gauper fra jaktstart 1. februar. Jakten er avsluttet i tre rovviltregioner. I resterende rovviltregioner gjenstår det fremdeles dyr på kvoten. Kvotejakten avsluttes 31. mars.

Status for de ulike rovviltregionene:

Region Total kvote   Maksimal
hunndyrkvote**
 

Status                 

 
Region 1 - Vest-Norge*

 

   Kvotefri jakt
Region 2 - Sør-Norge

 28

 10

 Avsluttet
Region 3 - Oppland

 11

 5

 Avsluttet
Region 4 - Oslo/Akershus/Østfold

 9

 4

Avsluttet Østfold

Gjenstående kvote Akershus – les mer hos www.fmoa.no

Region 5 - Hedmark

 10

 4

 Avsluttet
Region 6 - Midt-Norge
MDs klageavgjørelse

 65

 25***

Gjenstående kvote– les mer hos www.fmnt.no
Region 7 - Nordland

 16

 8

Gjenstående kvote – les mer hos www.fmno.no
Region 8 - Troms/Finnmark

 10

 2

Gjenstående kvote i begge fylker – les mer hos www.fmtr.no
 Totalt

 149

 58

 

* kvotefri jakt
** hunndyr over ett år
*** Rovviltnemndas vedtak ble påklaget og Miljøverndepartementet omgjorde nemndas vedtak, og reduserte hunndyrkvoten

Oppdatert: 16.03.2010