Fortløpende oversikt over registrerte ungekull hos jerv


Jervetispe med unge løper på snø
Jervetispe med unge løper på snø
© Jon M Arnemo
Oppdatert: 22.07.2010
Her finner du løpende oppdatering på registrerte ungekull hos jerv for 2010  basert på tilbakemeldinger fra Statens naturoppsyns registreringspersonell. Resultatet kan endres som et resultat av ytterligere kontroller i felt og endelig kvalitetssikring gjennom nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.

Statens naturoppsyn (SNO) har hovedansvaret for feltregistreringen av antall ungekull hos jerv , mens det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som er ansvarlig for en endelig oversikt over verifiserte ungekull hos jerv i henhold til det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. NINAs rapport skal foreligge 1. oktober.
 
Jervetisper benytter ofte de samme hilokalitetene over flere år, og registreringsinnsatsen konsentreres derfor til områder hvor det har vært registrert ungekull tidligere. Hilokaliteter antas å ha spesielle egenskaper som foretrekkes av ynglende tisper, og det er flere eksempler på at samme lokalitet blir benyttet år etter år. Alle kjente hilokaliteter blir derfor undersøkt hvert år.

I 2010 er det i alt 244 tidligere kjente hilokaliteter i landet som skal undersøkes. I tillegg blir det lagt ned en betydelig innsats i å søke etter tisper med ungekull i områder hvor yngling ikke er påvist tidligere. I fjor ble det påvist 53 dokumenterte eller antatte ungekull hos jerv i Norge. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 årlige ungekull.

Tabell over registrerte ungekull hos jerv 2010

Region       Fylke                       Kommune  Status Merknader          
 Region 3

Oppland

Nord-Fron Dokumentert   
  Oppland Lesja Dokumentert  
  Oppland Skjåk Antatt  
  Oppland Gausdal Antatt
  Oppland Ringebu Antatt
 Region 5 Hedmark Trysil Dokumentert   
  Hedmark Rendalen Antatt  
  Hedmark  Trysil  Dokumentert    
  Hedmark  Rendalen  Antatt    
  Hedmark Engerdal Antatt  
  Hedmark Stor-Elvdal Dokumentert Hiuttak 27. april
  Hedmark Rendalen   Antatt    
  Hedmark  Engerdal  Antatt    
  Hedmark  Engerdal  Antatt      
  Hedmark  Alvdal  Antatt    
 Region 6 Møre og Romsdal  Nesset  Dokumentert  Hiuttak 29. april 
  Møre og Romsdal  Rauma  Antatt   
  Møre og Romsdal  Rauma  Antatt   
  Møre og Romsdal Sunndal   Antatt    
  Sør-Trøndelag  Rennebu  Dokumentert  Hiuttak 22. april 
Sør-Trøndelag  Oppdal  Dokumentert  Hiuttak 26. april 
Sør-Trøndelag  Oppdal  Dokumentert  Hiuttak 19. mai 
  Sør-Trøndelag  Midtre Gauldal  Antatt     
  Nord-Trøndelag Høylandet Dokumentert Hiuttak 11. mai 
  Nord-Trøndelag  Grong  Dokumentert   
  Nord-Trøndelag Høylandet Dokumentert  
  Nord-Trøndelag Verdal Dokumentert  
  Nord-Trøndelag Verdal Dokumentert  
  Nord-Trøndelag Namsskogan Antatt
  Nord-Trøndelag Namsskogan Antatt
 Region 7 Nordland  Saltdal  Antatt     
  Nordland  Tysfjord  Dokumentert    
  Nordland Sørfold Dokumentert  
  Nordland Narvik Dokumentert  
  Nordland Beiarn Dokumentert  
  Nordland Saltdal Dokumentert  
  Nordland Rana Dokumentert  
  Nordland Gildeskål Dokumentert  
  Nordland Narvik Dokumentert  
  Nordland Narvik Antatt
  Nordland Rana Antatt
  Nordland Rana Antatt
   Nordland  Hemnes  Antatt    
 Region 8 Troms Nordreisa Dokumentert  
  Troms Storfjord Antatt  
  Troms Kåfjord Dokumentert  
  Troms Nordreisa Dokumentert Hiuttak 21. april
  Troms Målselv Dokumentert   
  Troms Bardu Antatt  
  Troms Nordreisa Antatt  
  Troms Kvænangen Dokumentert Hiuttak 6. mai
Troms Kvænangen Dokumentert Hiuttak 7. mai
Troms  Gratangen  Dokumentert  Hiuttak 14. mai 
  Troms Målselv Dokumentert  
  Troms Salangen Antatt  
  Troms Målselv Antatt 
  Troms  Bardu  Dokumentert    
  Troms Bardu  Antatt   
  Troms  Balsfjord  Antatt    
  Troms  Bardu  Antatt    
  Finnmark Nesseby  Antatt   
  Finnmark  Måsøy  Dokumentert  Hiuttak 9. mai 
Finnmark  Tana  Dokumentert  Hiuttak 26. april 
  Finnmark  Lebesby Antatt     
  Finnmark  Karasjok  Antatt    

Oppdatert: 22.07.2010

Kontakt
Morten Kjørstad Seniorrådgiver
TLF: 73 80 54 70

Knut Morten VangenSeniorrådgiver
TLF 73 58 09 11

Susanne K HanssenRådgiver
TLF 73 80 54 69