164 bjørner registrert i Norge i 2009


Brunbjørn i skog
Brunbjørn i skog
© Erlend Hårberg
Oppdatert: 03.05.2010
DNA-analyser av den årlige innsamlingen av ekskrement og hår-prøver har identifisert 164 bjørner som har vært innom Norge. Det ble funnet 49 hunnbjørner og 115 hannbjørner. Av de identifiserte individene var 57 % kjent gjennom tidligere års innsamlinger i Norge.

Bioforsk Svanhovd har gjennomført en sammenlikning av DNA-materialet med bjørn registrert i Sverige gjennom det Skandinaviske bjørneprosjektet.  Sammenlikningen viser at 31 av bjørnene registrert i Norge trolig er identisk med individer tidligere registrert i Sverige. 

Totalt ble det i fjor samlet inn samlet inn 1417 ekskrement, hår og vevsprøver. Innsamlingen ble gjennomført av elgjegere og av Statens naturoppsyns feltpersonell og gjennomføres årlig i regi av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. 

Oppdatert: 03.05.2010