Nedgang i antall familiegrupper av gaupe


Gaupeunger
Gaupeunger
© Lars Gangås
Oppdatert: 30.05.2010

Ny rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt viser nedgang i antall familiegrupper av gaupe i Norge. I 2010 er det beregnet 75-80 familiegrupper på landsbasis, som tilsvarer 441-470 gauper i Norge.

Bestandsstørrelsen er beregnet før kvotejakta i 2010.

Etter fem år med en gradvis økning i antall familiegrupper av gaupe på landsbasis er det nå en reduksjon i størrelsesorden 7-13 % i antall familiegrupper før jakt sammenlignet med året før. Nedgangen er størst i region 6 og 7.

Det nasjonale bestandsmålet fastsatt av Stortinget på 65 årlige ynglinger av gaupe er nådd inneværende sesong. Alle de sju forvaltningsregionene med vedtatte bestandsmål ligger på eller over målet for antall familiegrupper av gaupe.

Les mer og last ned rapporten på:

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

 

Oppdatert: 30.05.2010