Ulvetispa Galven 2 i Oppland


Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
© Lars Gangås
Oppdatert: 04.06.2010
Den radiomerkede ulven som nylig gjorde skade på sau i Hedmark har forflyttet seg til Oppland. Det er risiko for at ulven gjør ytterligere skade, og den følges tett opp av Statens naturoppsyn ved hjelp av radiosenderen.


Ulvetispa, som nå befinner seg i Oppland, er avkom av foreldreparet i Galven-reviret øst i Sverige. Hannen i dette paret er en viktig ulv på grunn av sitt genetiske opphav. I 2009 kom ei tispe født i dette reviret til Norge, hvor den fikk oppmerksomhet i områder av Hedmark. Denne ulven ble senere flyttet til et mindre kontroversielt område.

Den nye ulven, som også kalles Galven 2, er fra et senere kull. Den ble født i 2009, og forlot foreldrenes område våren 2010. Så godt som alle ungulver vandrer ut når de nærmer seg ett års alder. Denne ulvetispa ble merket i Sverige med en radiosender.

 

Sender løpende informasjon

 

Da ulven vandret til Ringsaker, tok Direktoratet for naturforvaltning (DN) initiativ overfor svenske myndigheter  for å få bedre og hyppigere informasjon om hvor den befinner seg. På oppfordring fra DN ble derfor senderen omprogrammert, og leverer nå løpende informasjon. Lokale beitebrukere og fellingslag har dermed mulighet til å holde seg bedre oppdatert om hvor ulven befinner seg.

Direktoratet har i tillegg gjenåpnet muligheten for publikum til å følge ulven via en web-løsning. Denne er tilgjengelig på www.rovviltportalen.no

Oppdatert: 04.06.2010