Ulv i Skandinavia - foreløpig rapport


Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
© Lars Gangås
Oppdatert: 16.06.2010
I en ny, foreløpig stausrapport fra Skandulv for vinternen 2009-2010 er det ved hjelp av DNA analyser registrert 3 familiegrupper av ulv, samt 3 revirmakerende ulvepar som har oppholdt seg i Norge. I tillegg ble det registrert 5-8 ikke-stasjonære enkeltulver i Norge. Foreløpig er det bekreftet ungekull i Kynna-reviret våren 2010.

Foreløpige bestandstall for hele Skandinavia viser at det var minimum 243 og maksimalt 283 ulver  vinteren 2009-2010, hvorav 31-37 i Norge, 33-37 med tilhold på tvers av riksgrensen og 179-209 med helsvensk tilhold. Når 47 kjente døde ble fratrukket bruttotallet, var vinterens foreløpige nettotall 196-236 ulver i Skandinavia før yngling i 2010.

 

Registrerte familiegrupper av ulv i Norge vinteren 2009-2010

Det er registrert totalt 20-23 ulver i familiegrupper i Norge.

1. Osdalen, Norge (Hedmark)
Norsk familiegruppe på 7-9 ulver vinteren 2009-2010. Yngling i 2009. GPS-merket hannulv. Yngling ikke påvist pr. 15. juni i 2010. (Familiegruppe også vinteren 2008-2009).

2. Kynna, Norge (Hedmark)
Norsk familiegruppe på 9-10 ulver vinteren 2009-2010. Yngling i 2009. GPS-merket ulv og yngling dokumentert i 2010. (Familiegruppe også vinteren 2008-2009).

3. Linnekleppen, Norge (Østfold)
Norsk familiegruppe på 4 ulver vinteren 2009-2010. Yngling i 2009. (Nytt revirmarkerende par vinteren 2008-2009).

 

Ulvepar i Norge vinteren 2009-2010

 

1. Koppang, Norge (Hedmark)
Nytt norsk revirmarkerende par vinteren 2009-2010. Begge i paret skutt under lisensjakt i desember 2009.

2. Slettås, Norge (Hedmark)
Nytt norsk revirmarkerende par vinteren 2009-2010.

3. Julussa, Norge (Hedmark)
Norsk revirmarkerende par vinteren 2009-2010. Ikke yngling 2009.  (Familiegruppe vinteren 2008-2009).

Oppdatert: 16.06.2010