Ny og brukervennlig Rovbase


Gaupe
Gaupe
© Lars Gangås
Oppdatert: 10.08.2010

Nå blir det enklere å hente ut informasjon om døde rovdyr, funn og analyser av ekskrementer fra rovdyr og tall fra erstatningsoppgjør på sau og rein i Rovbase.  Den nye løsningen gjør det mulig å laste ned den informasjonen du ønsker fra din kommune, fylke eller for hele landet, enten i kart, som graf eller som exel-fil.

Rovbasens web-baserte kartinnsynsløsning viser informasjon om rovdyr i Norge og Sverige, bortsett fra sensitiv informasjon som opplysninger om ynglelokaliteter eller personopplysninger.

 

Rovviltopplysninger fra lokale kilder

Informasjonen som legges inn i databasen er basert på opplysninger fra lokale kilder, organiserte registreringer og laboratorieanalyser. De omfatter undersøkelser av husdyr og tamrein drept av rovdyr, spor og sportegn fra rovdyr som er undersøkt og godkjent av Statens naturoppsyn, og ekskrementer og hårprøver fra rovdyr som er samlet inn av organisert feltpersonell, elgjegere og via forskningsprosjekter.

 

Se grafer og last ned tabeller

Dataene kan vises som i kart, som graf eller lastes ned som en exel-fil. Ofte finnes det sammenhenger mellom ulike data. For eksempel kan DNA-analyser gi informasjon om hvilke områder en gitt jerv har oppholdt seg i, samtidig som jervskader i samme område kan identifiseres. Denne datatjenesten er ikke laget for å analysere slike sammenhenger. Derfor har vi lagt til rette for at data kan hentes ut og reorganiseres og analyseres i forhold til behov den enkelte har.


Viktig verktøy

Rovbase er et forvaltningsverktøy som tar vare på informasjon som er viktig for forvaltning av bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn. Rovbasen oppdateres av fylkesmannen i respektive fylker, Statens naturoppsyn, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i henhold til Norges nasjonale overvåkingsprogram for rovvilt.

 

For ytterligere informasjon kontakt fylkesmannen

For detaljer eller ytterligere spørsmål kan du kontakte den aktuelle fylkesmann. Rovbase viser også data fra Sverige om individer som er identifisert på grunnlag av DNA-analyser, kontakt länsstyrelsen for mer informasjon i Sverige.

Oppdatert: 10.08.2010