Bjørn skyr mennesker


Forsøk viser at bjørnen ikke ønsker kontakt med mennesker.
Forsøk viser at bjørnen ikke ønsker kontakt med mennesker.
© Bo Kristiansson
Oppdatert: 30.08.2010

Åtte av ti bjørner flykter i møte med mennesker, resten gjemmer seg på stedet for å unngå å bli oppdaget. Det viser foreløpige resultater fra forsøk i regi av Det skandinaviske bjørneprosjektet.

Siden 2005 er det gjennomført totalt 280 forsøk i Dalarna i Sverige, og fra i fjor er 38 av dem gjort på binner med unger. Hensikten er å se om disse reagerer på en annen måte enn enslige bjørner. 

– Formålet med forsøkene er å registrere hvordan brunbjørner normalt oppfører seg i møte med mennesker ute i naturen, sier Ole-Gunnar Støen, forsker i Det skandinaviske bjørneprosjektet ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås.

 Så langt er 169 av møtene med enslige bjørner ferdig analysert. Analysene viser at 80 prosent av bjørnene forlot stedet før eller når mennesker passerte bjørnen. 20 prosent ble liggende, for å gjemme seg på samme sted etter at den ble passert. Derved unngår bjørnene å bli oppdaget av mennesker.

Ingen aggressiv atferd

Ingen bjørner har gjort noen form for utfall eller vist aggressiv atferd mot mennesker i disse møtene. Det er utført forsøk på både binner og hanner i alderen 2 til 20 år. Arbeidet er finansiert av Direktoratet for naturforvaltning.

 – Foreløpige analyser av hele materialet tyder ikke på at enslige bjørner eller binner med unger reagerer ulikt. Kjønn og alder ser heller ikke ut til å spille noen stor rolle. Bildet er det samme, den skandinaviske brunbjørnen gjør det den kan for å unngå nærkontakt med oss mennesker, sier Støen.

Fanges opp med GPS

De 46 ulike individene som er inkludert i prosjektet er utstyrt med halsbånd med GPS-sender. Under forsøkene sendes signaler som forteller om posisjonen til dyret hvert minutt, mens feltpersonellets bevegelser i terrenget registreres med en håndholdt GPS. Dermed er det mulig å analysere bjørnenes bevegelser i forhold til feltpersonellets i etterkant av møtene, selv om bjørnen ikke ble observert.

Feltpersonellet starter å gå mot bjørnene når de befinner seg mellom 500 og 1000 meter fra dyrene, og passerer dem på rundt 50 meters hold. På passeringspunktet er vindretningen slik at det blåser fra mennesket mot bjørnen.


Lukter turgåere

Den skandinaviske brunbjørnen er kjent for å være blant de mest fredelige av alle brunbjørner. (330 x 236)– Bjørner har god luktesans og hørsel. Sjansen er stor for at du som turgåer ikke er klar over et eventuelt møte, men at bjørnen trekker seg vekk allerede når du er på god avstand, forteller Støen.

Den skandinaviske bjørnen er kjent for å være blant de mest fredelige av alle brunbjørner, og de aller fleste møter mellom mennesker og bjørn skjer uten noen form for dramatikk. Konfrontasjoner som ender med at mennesker blir skadet eller drept er som regel knyttet til jaktsituasjoner der bjørnen ofte er skadeskutt. De siste 100 år er ingen mennesker drept av brunbjørn i Norge. I samme periode er ett menneske drept i Finland og 2 i Sverige.

Prat og trekk deg vekk

– Selv om de fleste bjørner i utgangspunktet er fredelige overfor mennesker, oppfordrer vi til forsiktighet i møte med det store rovdyret. Hvis du som turgåer møter en bjørn, skal du gi deg til kjenne som menneske ved å prate og trekke deg ut av området, sier Støen.

Under forsøkene er feltpersonene utstyrt med peileutstyr for å kunne bedømme avstand og retning til bjørnen. Selv under disse forsøkene, der man har gode forutsetninger for å kunne se bjørn, er bare 15 prosent av bjørnene blitt sett eller hørt. En av årsakene kan være at bjørnene ofte ligger i dagleie i terreng med tett vegetasjon og redusert sikt. Dette er også områder der turgåere sjelden velger å gå.

Vil øke kunnskapen

Det skandinaviske bjørneprosjektet ble startet i nordlige deler av Sverige i 1984. Siden 1987 har prosjektet vært et skandinavisk prosjekt med finansiering fra både Sverige og Norge. Hovedmålet er å øke kunnskapen om økologien til den skandinaviske brunbjørnen, og bidra med vitenskaplig basert kunnskap til artsforvaltningen i Norge og Sverige og informasjon til allmennheten.

 

Oppdatert: 30.08.2010

Kontakt
Susanne Hanssen seniorrådgiver, DN
TLF: 977 87 000

Ole-Gunnar Støenforsker
Det skandinaviske bjørneprosjektet
TLF 971 19 945